22. 09. 2020.
Bjesni rat zbog 3,5 miliona za advokatske fakture „Banci Srpske“

Bjesni rat zbog 3,5 miliona za advokatske fakture „Banci Srpske“

Bjesni rat zbog 3,5 miliona za advokatske fakture „Banci Srpske“

Stečajna upravnica „Banke Srpske“ Mirjana Golić nije priznala oko 3,5 miliona KM koje advokati potražuju od banke navodeći da su fakture nepotpune i da su njihovi zahtjevi neosnovani. Nezadovoljni njenom odlukom advokati najavljuju tužbe, ali i pokretanje krivičnih postupaka i zahtjeva za njenu smjenu.

Na ispitnom ročištu na kojem su ispitane prijave potraživanja povjerilaca „Banke Srpske“ stečajna upravnica je uz negodovanje prisutnih advokata odbacila njihove prijave „teške“ oko tri miliona KM, navodeći da nisu dostavili dokumentaciju koja dokazuje toliki iznos potraživanja.

Golićeva je rekla, piše Capital, da nekoliko advokata od „Banke Srpske“ u stečaju potražuje 3,5 miliona KM, te da je ona njihova potraživanja osporila jer nisu adekvatno dokumentovana niti su u skladu sa advokatskom tarifom.

„Imamo slučajeva gdje advokat za prisustvo sjednici Odbora povjerilaca „Energolinije“ traži 2.975 KM, a sud je donio rješenje da se u tom stečajnom postupku svakom članu Odbora plaća 100 KM po sjednici. To je van pameti. Kako to da priznam? To je zaista previše, a veliki broj faktura se odnosi na njihovo angažovanje u periodu privremene i likvidacione uprave“, kazala je Golićeva.

Golić: Advokati za najobičnij podnesak traže i po 800 KM

On je istakla da je upitan i njihov efekat rada. Kaže i da su njeni saradnici su pregledali sve predmete.

„Ako advokat ispostavi prijavu potraživanja na milion KM, a ne dokumentuje koja je vrijednost spora, koji je osnov potraživanja i čak se ne može sravniti ni prema postojećoj advokatskoj tarifi, kako to da priznamo? Takođe, primjetili smo nešto što je postalo specijalitet advokata, a to je da za najobičniji podnesak traže od 475 KM od 800 KM. Studiozno smo analizirali sve prijave i na kraju sam se opredijelila da je bolje da se njihova potraživanja utvrde u sudskom sporu, pošto ih svakako većina već i vodi spor“, rekla je Golićeva.

Ona je istakla da je po preuzimanju „Banke Srpske“ zatekla svega 200.000 KM fakturisanih advokatskih usluga, a u stečaju je prijavljeno 3,5 miliona KM.

„Nema onog ko bi sjedio u banci i mogao tako nešto priznati“, naglasila je ona.

Sajić: Podnijećemo krivičnu prijavu protiv upravnice i tražiti njenu smjenu

Vlasnik Advokatske kancelarije „Sajić“ iz Banjaluke Aleksandar Sajić rekao je za portal capital.ba da stečajna upravnica i njeni savjetnici nepotrebno guraju „Banku Srpske“ i povjerioce u dodatne sudske postupke i stvaraju troškove.

Kaže da je njegova kancelarija „Banku Srpske“ zastupala u više od 300 predmeta i da su obrazložili svaki zahtjev i dostavili dokaz da je ta radnja izvršena. Njegovoj kancelariji nisu priznata potraživanja od 735.863 KM.

„Stečajnoj upravnici i njenim tzv. savjetnicima se nije dalo da to analiziraju, jer je nemoguće da smo u 300 predmeta sve slagali i izmislili. Ne samo da ćemo pokrenuti parnične postupke, nego ćemo pokrenuti i postupak za smjenu stečajne upravnice, a vjerovatno ćemo podnijeti i krivičnu prijavu za nesavjestan rad u službi za sve koji su u tome učestvovali“, kazao je Sajić i dodao da svi stečajni upravnici u postupcima u kojima ima novca mole Boga da ima što više sudskih sporova i da taj stečaj traje što duže.

Advokat Boris Stojanović kojem su osporena cjelokupna potraživanja u iznosu 1,06 miliona KM kaže da nije zadovoljan odlukom stečajne upravnice te da je već ranije pokrenuo spor za naplatu svoji potraživanja, piše portal capital.ba.

Kaže i da njegova potraživanja ne premašuju milion KM, već su niža od tog iznosa.

„Ja sam radio za „Banku Srpske“ prije uvođenja privremene uprave i jedno vrijeme tokom privremene uprave, ukupno oko dvije godine. Zastupao sam ih u više od 250 predmeta i odatle potiču moja potraživanja, jer mi nisu platili ono što su trebali, a raskinuli su ugovor. Kompletno moje potraživanje je apsolutno osnovano i dokazano. Nijedna prijava nije ni izmišljena ni naduvana. Ja sam već pokrenuo spor za naplatu svojih potraživanja i naravno da ću osporiti i odluku stečajne upravnice“, rekao je Stojanović.

Advokatu Dejanu Miletiću osporeno je oko pola miliona KM potraživanja, a i on najavljuje da će vjerovatno podnijeti tužbu. Tvrdi da je dostavio sam sve potrebne dokumente.

„Mahom se radi o prijedlozima za izvršenje radi naplate potraživanja banke i tu je čak sud i usvojio sve te prijedloge, dosudio troškove banci i ne znam iz kojeg razloga stečajna upravnica to nije priznala. Imamo mjesec dana za podizanje tužbe, što ću vjerovatno i uraditi“, kazao je Miletić.

Povjerioci „Banke Srpske“ u stečaju prijavili su 221,5 miliona KM potraživanja od ove banke, od kojih je stečajna upravnica Mirjana Golić priznala 152,2 miliona. Više od dvije trećine priznatih potraživanja, ukupno 112 miliona, čine potraživanja Vlade RS i njenih institucija i javnih preduzeća koji će biti posljednji u redu namirenja.

(Capital.ba)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender