26. 10. 2020.
Nindže žele učiti žene samoodbranu

Nindže žele učiti žene samoodbranu

Nindže žele učiti žene samoodbranu

Ninjutsu klub “Bujinkan Sojobo Dojo” pokrenuo je inicijativu da održi besplatan specijalizovani kurs samoodbrane za sve žene, gdje bi akce-nat bio stavljen na korisnice sigurne kuće.

“Imamo ideju da održimo besplatan kurs svim ženama i korisnicama sigurne kuće, kojim bismo im pružili uvid u osnovne tehnike samoodbrane”, kaže Zoran Mijić, glavni trener u Ninjut-su klubu “Bujinkan Sojobo Dojo”.

Planiraju realizovati projekat u okviru kojeg bi članovi nindjitsu kluba održali specijalno prilagođene časove samoodbrane za žene, gdje se poseban akcenat stavlja na korisnice sigurne kuće.

“To je projekat na kojem radimo i planiramo uskoro da kontaktiramo sigurnu kuću i predložimo im našu ideju”, rekao je Mijić.

U klubu pojašnjavaju da ovaj program ne bi obuhvatao samo fizičke, nego i psihičke tehnike, gdje bi se radilo na podizanju nivoa samo-pouzdanja žena korisnica sigurne kuće.

“Mislim da će ovaj projekat biti veoma značajan za žene jer su dosadašnji kursevi uglavnom šturi i sadrže puke fizičke tehnike koje nisu pri-lagođene ženama, njihovoj građi i konstituciji”, pojašnjava vođa banjalučkih nindži.

Prema njegovim riječima, u toku je rad na usavršavanju i prilagođavanju tehnika ženama, te kada se to realizuje, ova ideja će biti predoče-na koordinatorima sigurne kuće. “Samoodbrana je širok pojam komplikovanih tehnika koje mi u klubu moramo da razvijemo i prilagodimo”, istakao je Mijić.

Iz sigurne kuće poručuju da su svaka inicijati-va i rad na jačanju sigurnosti žena dobrodošli, ali da detaljnije komentare neće davati dok ova ideja ne bude realizovana.

“Bujinkan Sojobo Dojo” postoji od 1993. godine i ima 26 članova, među kojima i par žena koje ravnopravno učestvuju u treninzima. Članovi ovog kluba redovno održavaju stručne seminare na kojima intenzivno rade i usavršavaju tehnike, kako borbe tako i samoodbrane.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender