28. 09. 2020.
Koje stranke su najbogatije u BiH, a koje najviše duguju?

Koje stranke su najbogatije u BiH, a koje najviše duguju?

Ukupan dug RS preko 5,3 milijarde KM

Ukupan dug Republike Srpske trenutno iznosi preko 5,3 milijarde maraka, precizno pet milijardi i 377 miliona KM.

Ove podatke iznijelo je Ministarstvo finansija RS, a u pitanju je stanje duga zaključno sa 31. majem 2017. godine.

Takođe, ukoliko se podaci za prvo polugodište ove godine uporede sa krajem 2016. godine, uočava se da je došlo do rasta unutrašnjeg, a pada spoljašnjeg duga.

Ukupan unutrašnji dug RS trenutno iznosi blizu 2,3 milijardi KM, a spoljašnji oko tri milijarde KM.

U strukturi ukupne zaduženosti, dug budžeta RS je oko 3,7 milijardi KM, stanje duga jedinica lokalne samouprave 361 miliona KM, fondova socijalne sigurnosti 186 miliona KM, dok stanje duga javnih preduzeća i Investiciono razvojne banke RS (IRB) iznosi preko milijardu KM

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender