06. 03. 2021.
Golić: Donose li se presude na osnovu sudske prakse ili zakona?

Golić: Donose li se presude na osnovu sudske prakse ili zakona?

Golić: Što prije podnijeti zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je Srni da je danas stupio na snagu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, te pozvala vlasnike takvih objekata da što prije podnesu zahtjeve za legalizaciju da bi izbjegli kazne predviđene u vidu dodatnih naknada.

Golićeva je navela da investitor, odnosno vlasnik bespravno sagrađenog objekta, plaća naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i rentu obračunatu za korisnu površinu objekta ili dijela objekta koji je predmet legalizacije, što obračunava nadležno odjeljene u jedinicama lokalne samouprave.

-Ako investitor, odnosno vlasnik bespravnog objekta zahtjev za legalizaciju ne podnese u narednih šest mjeseci, osim pomenutih naknada dodatno plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20 odsto od obračunatog iznosa tih naknada – rekla je Golićeva.

Prema njenim riječima, jedinice lokalne samouprave mogu donijeti posebne odluke o subvencijama troškova legalizacije za bespravne individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte bruto građevinske površine manje od 400 metara kvadratnih, čiji su investitori socijalne kategorije.

Ova odredba se odnosi na lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, civilna lica sa invaliditetom koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica, borci, izbjeglice, raseljena lica ili povratnici, te žene žrtve rata.

Golićeva je objasnila da ove odluke lokalne zajednice mogu donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona, a odlukom će se propisati način dokazivanja statusa lica koja ostvaruju pravo i drugi dokazi za ostvarivanje prava iz ovog zakona, visina subvencije, način plaćanja naknada i drugo.

Golićeva je naglasila da je cilj Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata da nelegalni objekti budu što prije ozakonjeni, kao i da bude spriječeno dalje nanošenje štete javnim prihodima.

Ona je podsjetila da je donošenje Zakona bilo neophodno s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju istekao 31. decembra 2016. godine, a da je na terenu i dalje veliki broj bespravnih graditelja koji nisu podnijeli zahtjev i nisu ušli u proceduru rješavanja statusa nelegalnih objekata.

-Bespravnom gradnjom nanosi se nenadoknadiva šteta lokalnoj zajednici zbog trajno ili privremeno izgubljene mogućnosti prostornog uređenja i razvoja, ali i šteta samim investitorima, naročito za one objekte za koje neće biti moguće izvršiti trajnu urbanu integraciju bespravnih objekata u prostoru – napomenula je Golićeva.

Prema podacima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, do isteka roka za legalizaciju primljeno je oko 49.000 zahtjeva za legalizaciju, dok je na terenu više od 80.000 divljih građevina, javlja Srna.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender