24. 01. 2021.
Migranti nadiru, Zvizdić zaustavio obuku policajaca

Migranti nadiru, Zvizdić zaustavio obuku policajaca

Evropska komisija obećala šest miliona evra BiH

Evropska komisija najavila je izdvajanje šest miliona evra za BiH za finansiranje pomoći za migrante.
Ovo se navodi u Informaciji Direkcije za evropske integracije o odgovoru Evropske komisije na upućenu molbu za razmatranje pomoći EU BiH u vezi sa migrantskom krizom, koju je Savjet ministara BiH danas razmatrao.

Kako se navodi, Evropska komisija je predložila fokusiranje podrške na tri oblasti – unapređenje identifikacije i registracije migranata i adekvatni smještaj, posebno u područjima u blizini Sarajeva i u Unsko-sanskom kantonu. Predviđen je i nastavak pružanja osnovnih usluga kao što su hrana, zdravstvena zaštita, neprehrambeni proizvodi i bezbjednost. Treća oblast odnosi se na podršku Graničnoj policiji BiH za unapređenje kapaciteta za graničnu kontrolu i nadzor.

Predložena podrška će se realizovati posredstvom Programa posebnih mjera i po hitnom postupku.

Istovremeno, Savjet ministara je na današnjoj sjednici usvojio Informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata.

“Operativni štab za pitanje migracija BiH će za narednu sjednicu Savjeta pripremiti zaključke i odgovarajuće odluke kako bi buduće aktivnosti bile usmjerene na daljnje jačanje granice prema Srbiji i Crnoj Gori, uz povećanje broja policajaca, daljnje zaprečavanje nelegalnih prelaza i pojačane akcije nadležnih organa u vezi sa suzbijanjem krijumčarenja migrantima. Ministar inostranih poslova BiH razgovaraće s kolegama iz Republike Srbije i Crne Gore o modalitetima jačanja saradnje u oblasti migracija,” saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Dodaje se i da će migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno biti prebačeni u šatorsko naselje u “Agrokomercu”, do rješavanja njihovog trajnog smještaja, uz međunarodnu pomoć u obezbeđenju hrane i zdravstvene zaštite.

(Srpskainfo.com)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender