17. 04. 2021.
RTV taksa: Alarmantan pad prihoda

RTV taksa: Alarmantan pad prihoda

Dodatni milioni za digitalizaciju u BiH

Savjet ministara donio je odluku kojom se 8.750.000 KM usmjerava za nabavku opreme potrebne za realizaciju projekta digitalizacije javnih RTV servisa BiH.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donesena je i odluka o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje projekta digitalizacije, saopšteno je iz Savjeta ministara.Novi neslavni rekord BiH: Zadnji u digitalizaciji

Sredstva u iznosu 10,6 miliona KM biće iskorištena za nabavku opreme za finalizaciju projekta digitalizacije javnih RTV servisa BiH.Savjet ministara primio je k znanju informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o statusu uvođenja mobilne mreže četvrte generacije (4G) u BiH izrazivši očekivanje da će nadležne institucije ubrzati aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi u što kraćem roku bile stvorene pretpostavke za komercijalnu upotrebu ove mreže u BiH.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender