19. 06. 2021.
Izložba fotografija “Skakač” u Banskom dvoru, tribina “Banjaluka i rokenrol”

Izložba fotografija “Skakač” u Banskom dvoru, tribina “Banjaluka i rokenrol”

Uskoro i druga faza obnove Banskog dvora: Na redu fasada i osvjetljenje

Grad Banja Luka raspisaće tokom naredne sedmice tender za izbor izvođača radova za sanaciju i restauraciju fasade i dekorativnog osvjetljenja na Banskom dvoru.Prema projekcijama, procijenjena vrijednost radova je 1,7 miliona KM, bez PDV-a. Kako su naveli iz nadležnog Odjeljenja za komunalne poslove, izvođač koji prođe na tenderu imaće rok do 150 dana za završetak cijelog posla.
Od radova na objektu Banskog dvora, projektom je, između ostalog, predviđena restauracija fasade i nadvišenja atike iznad ulaznih vrata glavne i bočne fasade, zatim restauracija skulptura, obnova stolarije i to zamjena svih prozora, dok se ulazna vrata restauriraju, konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenu, popravka stepeništa, radovi na balkonima, demontaža statua do prostora gdje će se izvoditi njihova konzervacija, te sanacija dekorativnog osvjetljenja.Kako je navedeno u dopunjenom projektu sanacije i restauracije fasade Banskog dvora, koji je uradio Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet iz Banje Luke, s obzirom na arhitektonsku, istorijsku, kulturnu i urbanističku vrijednost objekta Banskog dvora,  njegov značaj i ulogu u gradu, pristup sanaciji, a posebno restauraciji bio je krajnje odgovoran i nadasve delikatan zadatak.
„Svaka intervencija na objektima graditeljskog nasljeđa uvijek je složen proces, koji nužno implicira svestrana proučavanja sve raspoložive arhivske građe, istoriografije i naravno detaljnu opservaciju današnjeg stanja objekta. Pažljivim detektovanjem elemenata bitnih za arhitektonsko rješavanje fasada, projekat sanacije i restauracije fasada u cijelosti je baziran na relevantnim egzaktnim elementima obrade fasade i fasadne plastike“, navodi se u ovom projektu.
Obnova fasade i osvjetljenja je druga faza sveobuhvatne rekonstrukcije najznačajanije kulturne ustanove u gradu, za koju je, uz pomoć Vlade RS, obezbjeđeno 2,5 miliona KM.Prva faza, koja podrazumijeva obnovu krovišta, je u toku. Vrijednost ovih radova je oko 514.000 KM, a izvodi ih preduzeće „Koto“ iz Beograda. Inače, obnova krova je bila prioritet jer je objekat bio izložen propadanju zbog prokišnjavanja. Krovni pokrivač biće bakarni, kako bi krovište zadržalo autentičan izgled.
Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender