25. 06. 2021.
Zakon o zaštiti žrtava ratne torture razmatraće Ustavni sud RS

Zakon o zaštiti žrtava ratne torture razmatraće Ustavni sud RS

Zakon o zaštiti žrtava ratne torture razmatraće Ustavni sud RS

Na današnjoj sjednici Zajedničke komisije Vijeća naroda Republike Srpske i Narodne skupštine RS nije postignut dogovor o amandmanima Kluba bošnjačkog naroda na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture, pa će ovo pitanje razmatrati Ustavni sud RS.

Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine RS rekao je da je propuštena prilika da zakon postane nedsikriminirajući.

“Predlagač je trebao da uvaži stavove Kluba poslanika koalicije “Domovina”, kao i Kluba delegata iz bošnjačkog naroda i da time završimo i usvojim zakon koji bi bio nediskriminirajući i u praksi provodiv. Ovako je ta šansa propuštena. Propustili smo priliku da pošaljemo poruku da se u ovim institucujima poštuje domkratija, ljudska prava. Ovaj zakon je uglavnom obuhvatio žrtve iz reda srpska naroda, a uskratio je pravo onim narodima koji su bili žrtve, Hrvatima Bošnjacima i ostalim”, rekao je Bratić.

Delegati Kluba Bošnjaka krajem prošlog mjeseca pokrenuli su zaštitu vitalnog nacionalnog interesa navodeći da se ovim zakonom vrši diskriminacija nad žrtvama po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, zatim po pripadnosti entitetu na dan stupanja na snagu zakona koji je usvojila Narodna skupština RS kao i načina dokazivanja u samom postupku dobijanja statusa žrtve, odnosno ostvarivanja prava.

I prilikom usvajanja zakona također su odbijeni amandmani Kluba poslanika koalicije “Domovina”. Prvim amandmanom Klub Bošnjaka tražio je da se definiše vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, drugi amandman odnosi na podnošenje zahtjeva prema prebivalištvu jer žrtve koje sada nemaju prebivalište na prostoru RS. Treći amandman se odnosio na dokumentaciju koja se dostavlja u postupku osvarivanja statusa žrtve, a omogućio bi da se priznaje dokumentacija udruženja iz BiH i FBiH.

Pero Petrović iz Kluba Srba u Vijeću naroda RS rekao je da nisu ubjeđeni da su određeni članovi zakona diskriminirajući.

Mujo Hadžiomerović iz Kluba Bošnjaka rekao je da je nedopustivo vršiti diskriminaciju žrtava i da to ne može biti dugog vijeka.

Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS, Hadžiomeroviću je poklonio knjigu – izvornu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodeći da sve što nije regulisano zakonom na nivou BiH izvorno pripada entitetu.

“U FBiH ovaj zakon postoji veoma dugo i jedina diskriminacija bi bila da nismo usvojili zakon. Ne postoji ni jedna odredba koja zabranju bilo kome da podnese zahtjev”, kazao je Stevandić.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender