01. 03. 2021.
Srbija: Kazne za ignorisanje ćirilice

Srbija: Kazne za ignorisanje ćirilice

Srbija: Kazne za ignorisanje ćirilice

Vlada Srbije formiraće savjet za srpski jezik čiji će posao biti da brine o poštovanju službene i javne upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Novi zakon predviđa kazne do milion dinara (oko 8.474 evra) za one koji ne budu koristili ćirilično pismo na propisan način, pišu “Večernje novosti”.

Obaveza savjeta biće da daje sugestije i prijedloge za uređenje drugih pitanja u oblasti službenog jezika i matičnog pisma, kao i međuresorne saradnje.

Prema saznanjima “Novosti”, ovo je dio novina koje je Ministarstvo kulture Srbije predložilo Vladi, a koje bi trebalo da se primijene izmjenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

Predviđeno je da na srpskom jeziku – ćirilicom bude obavezna komunikacija u pravnom prometu, posebno za navođenje naziva, sjedišta i djelatnosti preduzeća, naziv roba, uputstva za upotrebu nekog proizvoda, deklaracija za proizvode, garantne listove, račune, potvrde.

Cjelokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave moraće da bude na srpskom jeziku – ćirilicom.

Isto važi za obrazovne i naučne ustanove i medije čiji je osnivač država, koji imaju državni kapital, kao i za elektronske medije sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim frekvencijama.

Ćirilica će biti obavezna i za sva javna preduzeća i ustanove i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, kao i profesionalna i strukovna udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Predloženi zakon definiše latinicu kao pomoćno pismo, te ako se nešto ispisuje na oba pisma ćirilica mora da ima prednost.

Ukoliko institucije koje imaju obavezu da koriste ćirilicu prekrše ovu odredbu odgovorno lice biće kažnjeno od 5.000 dinara (42 evra) do 100.000 dinara (847 evra), a kazna za preduzeće koje latinicom napiše naziv robe i usluga, upustvo za upotrebu, deklaraciju ili garantni list biće od 500.000 (oko 4.237 evra) do milion dinara (oko 8.474 evra).

Odgovorno lice u organizacijama koje ignorišu ćirilicu biće kažnjeno do 70.000 dinara (593 evra).

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender