12. 05. 2021.
Ugašena dva požara na području Banjaluke

Ugašena dva požara na području Banjaluke

Više od 200 rješenja o otklanjanju nepravilnosti u vezi zaštite od požara

Republička inspekcija za zaštitu od požara izvršila je 680 kontrola javnih objekata u Srpskoj u kojima radi ili boravi veći broj lica, te donijela 222 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i izdala 20 prekršajnih naloga.

Utvrđeno je da nisu redovno sprovođene sve propisane mjere zaštite od požara, a riječ je o trgovačkim centrima, sportskim, kulturnim i ugostiteljskim objektima, zdravstvenim i vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Portparol Inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić rekla je Srni da je izražen problem kontrole stambenih objekata kod kojih nisu formirane zajednice etažnih vlasnika.

“Tu se javlja i problem kontrole ispravnosti električnih i nepostojanja gromobranskih instalacija kod induvidualnih stambenih objekata, gdje je najčešći uzrok požara upravo oštećenja na električnim instalacijama”, navela je Makivićeva i dodala da dolaskom toplijeg vremena i povećanjem rizika od požara Republička inspekcija za zaštitu od požara, u saradnji sa šumarskom inspekcijom, preventivno obilazi opštine, šumske uprave i gazdinstava.

Prema njenim riječima, cilj preventivnog nadzora je sagledavanje tehničke opremljenosti i nivoa organizacije zaštite i spremnosti i za gašenje šumskih požara.

“Za sedam mjeseci ove godine izvršeno je više od 60 kontrola u oblasti šumarstva i poljoprivrede. Kontrole su vršene u skladu sa izvorima opasnosti koji su karakteristični za pojedinačna godišnja doba, kao što su priprema i krčenje korova, te pojava šumskih požara u gazdinstvima i upravama”, rekla je Makivićeva.

Ona je dodala da je kontrolama utvrđeno da šumska gazdinstva i uprave, u pravilu ispunjavaju propisane uslove za organizovanje zaštite od požara i uredno provode preventivne mjere zaštite sredstava i opreme za gašenje, kao i obuku i provjeru znanja radnika za sprovođenje mjera zaštite od požara.

“Nepravilnosti su uočene u dijelu redovnosti ispitivanja vatrodojavnih sistema, hidrantske mreže i održavanju instalacija, pa su inspektori u 16 slučajeva naložili kontrolisanim gazdinstvima da provjere ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i po potrebi poprave instalisanog sistema za automatsku dojavu požara”, rekla je Makivićeva.

Ona je dodala da je posebna pažnja usmjerena na privredne subjekte sa velikim požarnim opterećenjem, kao što su rafinerije, termoelektrane i drugi proizvodni objekti.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender