12. 05. 2021.
Poreska uprava RS: Prisutan rast prihoda u gotovo svim segmentima

Poreska uprava RS: Prisutan rast prihoda u gotovo svim segmentima

Poreska uprava RS: Prisutan rast prihoda u gotovo svim segmentima

Poreska uprava Republike Srpske je za sedam mjeseci ove godine prikupila ukupno 1,42 milijardu KM javnih prihoda, što je za 66,3 miliona KM ili pet odsto više nego u istom periodu prošle godine i to ukazuje na zadovoljavajući rast prihoda u gotovo svim segmentima, čime je nastavljen pozitivan trend naplate, rekla je direktor ove uprave Zora Vidović.

Vidovićeva je naglasila da se zasluge za takve pozitivne pokazatelje mogu pripisati automatizaciji naplate javnih prihoda u Poreskoj upravi, odnosno sprovođenju integrisanog informacionog sistema, kao i stalnim aktivnostima koje ova institucija preduzima u okviru svoje nadležnosti, a koje su usmjerene, prije svega, na terenske kontrole i redovnu naplatu.

– Pored toga, treba pomenuti i medijske kampanje koje Poreska uprava sprovodi, od kojih se jedna pod nazivom ‘Porez plaćaj, Srpsku jačaj’ odnosi na jačanje poreskog morala građana, dok se druga ‘Korak preduzmi, račun uzmi’ odnosi na podizanje svijesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa prilikom svake kupovine ili dobijene usluge – navela je ona, ističući da su i ove kampanje imale znatan uticaj na bolju naplatu javnih prihoda.

Prema riječima Vidovićeve, Poreska uprava je u prvoj polovini ove godine nadležnim tužilaštvima u Srpskoj dostavila 15 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet Srpske u iznosu od 1,8 miliona KM.

Izvještaji su, u najvećem broju slučajeva, podneseni zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zbog zloupotrebe ovlaštenja u privredi, te falsifikovanja isprave, zloupotreba lažnog stečaja i oštećenja tuđih prava. Ovi podaci pokazuju da je i u prvoj polovini 2018. godine nastavljen intenzivan rad istražilaca Poreske uprave na terenu, sa ciljem razotkrivanja krivičnih djela – istakla je ona.

Govoreći o kontrolama evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa, Vidovićeva je navela da su inspektori Poreske uprave u prvih sedam mjeseci obavili 2.154 kontrole te da su zbog uočenih nepravilnosti izdali 954 prekršajna naloga na iznos kazne od 705.750 KM i podnijeli 18 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

– Istovremeno, inspektori su za 308 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa. Ove aktivnosti inspektora Poreske uprave biće kontinuirane i u narednim mjesecima, u okviru redovnih aktivnosti – naglasila je ona.

Komentarišući tvrdnje privrednika da se “radnje zatvaraju i zbog jedne ruže koja je prodata bez fiskalnog računa” te da je “zabrana rada od 15 dana nepotrebna”, Vidovićeva je navela da je to dobra mjera, jer neizdavanje fiskalnih računa pokazuje da je njihovo poslovanje nelegalno i znači neprikazivanje prihoda i utaju poreza.

– Prethodno zakonsko rješenje nije propisivalo zatvaranje radnji na 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa i nije se pokazalo kao dobro i efikasno, pa se iz tog razloga i pristupilo izmjenama Zakona o fiskalnim kasama i uvođenju nove mjere koja predviđa zatvaranje radnji na 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa – objasnila je ona.

Poreska uprava, kaže ona, prilikom kontrola samo sprečava poreske obveznike da rade nelegalno, da vrše utaju poreza i da budu nelojalna konkurencija onim poreskim obveznicima koji izdaju fiskalne račune prilikom prodaje roba ili usluga.

Vidovićeva je navela i da je prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave stanje dospjelog, a neizmirenog duga sa 31. decembrom 2017. godine iznosilo 1,156 milijardi KM, što je u odnosu na kraj 2016. godine manje za 27,91 milion KM ili za 2,36 odsto.

Ona je naglasila da dug posljednjih godina pokazuje tendenciju opadanja, koji je rezultat preduzetih mjera Poreske uprave na njegovom smanjenju.

– Analiza je pokazala da je struktura duga loša, odnosno da glavninu čini dug poreskih obveznika koji su u stečaju, likvidaciji ili su nesolventni i kod kojih procenat naplativosti iznosi do 10 odsto, te stari dug poreskih obveznika koji su odavno prestali sa radom i kod kojih ne postoji ni imovina ni druga sredstva iz kojih bi se ovaj dug eventualno mogao naplatiti. Veliki problem u naplati imamo kod starih dugovanja za akcize i porez na promet, te sa dugovanjima zdravstvenih ustanova – ističe direktor Poreske uprave Srpske.

Kada je riječ o naplati zaostalih dugovanja, Vidovićeva kaže da Poreska uprava sprovodi postupak prinudne naplate u okviru kojeg preduzima nekoliko mjera – blokada žiro-računa, obustava na ličnim primanjima obveznika, pljenidba gotovine i pokretnih stvari, zapljena potraživanja poreskog obveznika, kao i upis hipoteka na nepokretnom imovinom.

– U prvih šest mjeseci ove godine pokrenuta su 57.304 postupka prinudne naplate na iznos duga od 92,59 miliona KM, što je za 17.914 postupaka prinudne naplate više u odnosu na isti period prethodne godine – istakla je ona.

Direktor Poreske uprave Srpske kaže i da se reprogram dospjelih poreskih obaveza odobrava svim poreskih obveznicima koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o odgođenom plaćanju, kojim je poreski dug utvrđen poreskom prijavom ili poreskim rješenjem.

– Rok za podnošenje zahtjeva za odgođeno plaćanje je najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rješenja za plaćanje poreskih obaveza, utvrđenih rješenjem Poreske uprave i 30 dana od dana dostavljanja rješenja o prinudnoj naplati poreskih obaveza, utvrđenih poreskim prijavama, a ukoliko nije doneseno rješenje o prinudnoj naplati, zahtjev se može podnijeti na osnovu poreskih prijava, prije pokretanja postupka prinudne naplate – objasnila je Vidovićeva.

Ona je rekla da se poreske obaveze mogu reprogramirati u jednokratnom iznosu, najduže na godinu dana ili maksimalno na pet godina, odnosno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta.

Prema njenim riječima, postupak odgođenog plaćanja poreskog duga do 30.000 KM je u nadležnosti Poreske uprave, dok o zahtjevu za iznos duga većem od tog iznosa odlučuje Ministarstvo finansija Republike Srpske.

(Srna)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender