19. 06. 2021.
Neizlječive posljedice: Marihuana trajno mijenja mozak

Neizlječive posljedice: Marihuana trajno mijenja mozak

Neizlječive posljedice: Marihuana trajno mijenja mozak

Da je uživanje u narkoticima opasno, čak i kada je riječ o lakim drogama, naglašavaju i američki stručnjaci sa Univerziteta Teksas, nakon obavljenih istraživanja.

Ispitanici su bili desetogodišnji uživaoci koji su marihuanu pušili u prosjeku tri puta dnevno. Kontinuirano i dugotrajno uživanje u marihuani dovodi do promjena u strukturi mozga, odnosno dovodi do smanjenja dijela mozga koji je povezan sa procesom donošenja odluka, ustanovili su naučnici.

Bespovratne promjene sa neizlječivim posljedicama potvrdila je magnetna rezonanca na kojoj su obavljena sva važna snimanja. Pod uticajem marihune mijenja se funkcija i drugih dijelova mozga koji pojačanom aktivnošću pokušavaju da nadomjeste nedovoljnu aktivnost centra odgovornog za donošenje odluka.

Do promjena u strukturi mozga dovodi THC, glavni psihoaktivni sastojak marihuane, a najizraženiji je kod osoba koje su marihuanu počele da uživaju od rane mladosti, upozoravaju naučnici, pišu Večernje novosti.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender