03. 03. 2021.
Obnova sportskih  igrališta u nekoliko banjalučkih naselja

Obnova sportskih igrališta u nekoliko banjalučkih naselja

Obnova sportskih igrališta u nekoliko banjalučkih naselja

Počeli su radovi na sportskom igralištu u Ulici Jasmira Malčića. Ekipe su uklonile šiblje i grmlje uz ogradu, te započele radove na ojačavanju konstrukcija ograde sa čeličnim cijevima.

U isto vrijeme, pri kraju je obnova ograda na igralištima u ulicama Save Ljuboje i Dubičkoj.

U saradnji Grada sa mještanima, u Adi u Ulici Braće Kukrika postavljene su konstrukcije dva koša sa pratećom opremom, nova pletena mrežna ograda, te izliveni temelji za koševe.

Obnova sportskih  igrališta u nekoliko banjalučkih naselja

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender