12. 05. 2021.
NSRS da traži povlačenje Izvještaja o Srebrenici i formiranje nove komisije

NSRS da traži povlačenje Izvještaja o Srebrenici i formiranje nove komisije

NSRS da traži povlačenje Izvještaja o Srebrenici i formiranje nove komisije

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio je danas da Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske da povuče izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i stavi ga van snage.

“Predlažem i da Narodna skupština Republike Srpske u cilju objektivnog sagledavanja događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji, ali i Sarajevu, u periodu 1992-1995. godina, a radi jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u BiH, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija, sugeriše formiranje nezavisne međunarodne komisije koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanja svih naroda na području srebreničke regije u periodu od 1992-1995.godine”, rekao je Dodik u Narodnoj skupštni Republike Srpske.

On je istakao da bi komisije imale rok od godinu dana, od dana formiranja, da sačine izvještaj.

“Namjera mi nije da se obračunavam sa nekim pojedinačno ili sa gurpom ljudi, ali mi jeste da riješimo ovo pitanje. Pozivam narodne poslanike da usvojimo zajedničke zaključke”, naglasio je Dodik.

On je ocijeno da su “majke Srebrenice” odavno počele da budu politički faktor, što se mora jasno reći.

“Uprkos svemu, pozivam i bošnjačku stranu da zajedno radimo, da se uključe u rad komisije kako bi zajednički došli do jedinstvenog izvještaja. Time bi prestalo bilo kakva osporavanja”, konstatovao je Dodik.

On je ponovio da Srpska želi istinu za sve žrtve svih zločina koji su se desili u proteklom ratu.

“Republika Srpska nikada nije, niti će osporavati zločine koje su učinili pojedini Srbi, ali jasno danas, možda jasnije nego ikada poručujemo da želimo da se istinito i nepristrasno utvrdi istina o stradanju svih naroda, a tako i srpskoga naroda”, poručio je Dodik.

On ističe da će Republika Srpska podržati formiranje nove, međunarodne i nepristrasne komisije, koja bi ispitala i istražila sve događaje u i oko Srebrenice, ali od samog početka do kraja odbrambeno-otadžbinskog rata i bez obzira na nacionalnost žrtve.

“Zato vas u ime naroda i Republike Srpske, a radi budućih naraštaja i naše države, pozivam da nakon današnje rasprave, odbacite Izvještaj sporne Komisije”, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Narodna skupština Republike Srpske treba da jasno izrazi svoje opredjeljenje i stav da se samo kroz istraživanje pune istine o događajima u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. jača međusobno povjerenje i eliminišu manipulacije o ovim događajima.

Rekli smo i zalažemo se, navodi Dodik, da se takvi rezultati prezentuju relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i javnosti, kako bi se spriječilo dalje manipulisanje sa sudbinama istinskih žrtava i njihovih porodica.

Sama Komisija je i u toku svoga rada konstatovala činjenice da je Izvještaj sačinjen pod pritiskom visokog predstavnika za BiH i sa unaprijed zadatim i određenim rezultatima koje je morala postići.

Na spisku od ukupno 20.150 pripadnika Vojske Republike Srpske i MUP-a nalaze se lica bez bilo kakvih provjera njihovog prisustva i eventualnog nezakonitog djelovanja kritičnog perioda na navedenom području, koristeći samo njihove personalne dosijee, jer mandat Komisija kao ad hoc tijelo i nije mogao imati nikakve operativne i istražne nadležnosti.

Komisija se nije ni bavila stradanjem srpskog naroda u području Podrinja iako je u svojim preporukama navela da je ukupna predstava o događajima u i oko Srebrenice moguća samo nakon sagledavanja njihovog ukupnog istorijskog konteksta.

Sve ovo doprinosi manipulaciji sa Izvještajem Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i pokušajem mijenjanja karaktera rata u BiH sve u funkciji slabljenja Republike Srpske.

Dodik podsjeća da od vremena rimskog prava postoji izreka – “Ko pristaje na nepravdu, nepravda mu nije ni učinjena”. Dok se pristajalo na nepravdu, stvarana je iskrivljena i jednostrana istorija proteklog rata u BiH. Prošla su vremena Pedi Ešdauna i nepravnog djelovanja OHR-a, poručio je predsjednik Srpske.

“Zato danas Republika Srpska jasno traži istinu o ratnim događajima ne samo u Srebrenici, Sarajevu, već i na cijelom području BiH. Samo tako, uz poštovanje svih žrtava i utvrđivanjem pojedinačne odgovornosti, moguće je ostvariti pomirenje i saradnju. Ako toga ne bude bilo, onda će doći do razlaza i prestanka postojanja BiH”, zaključio je Dodik.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender