20. 01. 2021.
NSRS jednoglasno odbacila izvještaj Komisije o Srebrenici

NSRS jednoglasno odbacila izvještaj Komisije o Srebrenici

NSRS jednoglasno odbacila izvještaj Komisije o Srebrenici

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojila je Informaciju o izvještaju Komisije o događajima u Srebrenici i oko nje od 10. do 19. jula 1995. godine.

Zaključci NSRS usvojeni su jednoglasno. Za usvajanje izvještaja glasalo je svih 70 prisutnih poslanika.

Narodna skupština Republike Srpske odbacila je izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine jer nije u skladu sa opredjeljenjem institucija Republike Srpske o objektivnom i istinitom tumačenju navedenih događaja i jačanju međusobnog povjerenja u BiH i regionu.

“Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da povuče izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i da ga stavi van snage”, navedeno je u zaključcima republičkog parlamenta u vezi sa informacijom o tom izvještaju.

Narodna skupština smatra da je s ciljem cjelovitog i istinitog sagledavanja događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, a zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u BiH neophodno formiranje nezavisne međunarodne komisije koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanja svih naroda na tom području u tom periodu.

Komisija će sve dijelove izvještaja Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, a koji su u međuvremenu nesporno dokazani i dokumentovani kao tačni uključiti u sadržaj svog izvještaja.

Narodna skupština Republike Srpske smatra da Vlada Republike Srpske treba da formira nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanje Srba u Sarajevu s obzirom na činjenicu da Vlada Federacije BiH nije formirala komisiju koja je trebala ispitati i sačiniti izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine.

Narodna skupština smatra da rok za rad obje novoformirane nezavisne međunarodne komisije ne treba biti duži od jedne godine.

Narodna skupština izražava opredjeljenje da se istraživanjem istine o događajima u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine jača međusobno povjerenje u BiH i regionu i eliminišu manipulacije o ovim događajima, da bi se spriječilo dalje manipulisanje sudbinama istinskih žrtava i njihovih porodica.

U zaključcima se navodi da Narodna skupština smatra da je izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine sačinjen pod pritiskom visokog predstavnika u BiH i međunarodne zajednice, te da je Komisija radila pod snažnim pritiskom visokog predstavnika sa unaprijed zadatim i određenim rezultatima koje je morala postići, čime se konstatuje da Komisija u svome radu nije bila nezavisna.

Republički parlament konstatovao je da je Komisija spriječena da se bavi stradanjem srpskog naroda na širem području Srebrenice i da je u svojim preporukama navela da je ukupna slika o događajima u i oko Srebrenice moguća samo nakon sagledavanja njihovog ukupnog istorijskog konteksta.

Narodna skupština smatra da se izvještajem Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine manipuliše istinom i pokušava mijenjati karakter rata u BiH, a sve u funkciji slabljenja Republike Srpske.

Narodna skupština smatra da su izvještaji sa prilozima Radne grupe Vlade Republike Srpske za sprovođenje zaključaka iz konačnog izvještaja Komisije za Srebrenicu od 30. marta i 30 septembra 2005. godine sačinjeni van okvira odluke Doma za ljudska prava BiH pod neprimjerenim i tendencioznim pritiskom nekih međunarodnih predstavnika u BiH, te da su kao takvi nesvrsishodni i nepotrebni i traži od Vlade Srpske da ih stavi van snage.

(RTRS)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender