24. 01. 2021.
Barbara Smolnikar stupila na funkciju članice Uprave

Barbara Smolnikar stupila na funkciju članice Uprave

Triglav osiguranje: Rast premije na svim tržištima i segmentima, potvrđena ocjena godišnje dobiti

Na polugodišnji rezultat uticali su masovi štetni događaji i niži prinosi od investcija

Triglav grupa, vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u regionu Adria u prvoj polovini 2018. godine realizovala je 35,6 miliona evra dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja). Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obim sredstava kojima upravlja. Na rezultat, koji je u poređenju s prošlogodišnjim niži (indeks 84), uticali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od finansijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodišu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti. U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno sprovodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regionu. S time je povezana i ovogodišnja kupnja većinskog udjela društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Triglav Grupe, u prvoj polovini 2018. godine nastavlja trend uspješnog poslovanja. Društvo je postiglo rast od 4% bruto fakturisane premije u odnosu na isti period prošle godine.

Profitabilno poslovanje. U prvoj polovini godine Triglav grupa je realizovala 35,6 miliona evra dobiti prije oporezivanja. Razlog za pad dobiti tokom godine (indeks 84) su masovni štetni događaji u 2018. godini te Triglav grupa na poluodištu ocjenjuje da će, uz uzimanje u obzir prilika u kojima se posluje, do kraja godine biti realizovana planirana dobit na godišnjem nivou.

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Poslovanje u sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturisala 575 miliona evra konsolidovane bruto premije odnosno 5% više nego u istom periodu lani. Rast premije realizovan je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u prosjeku iznosio 4%, a van Slovenije 7%. Uz to nastavlja se postepeno jačanje udjela premije Grupe, fakturisanih izvan Slovenije te su na polovini godine iznosili 18,1% odnosno 0,4 postotna boda više nego u istom periodu lani. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3%, a kod zdravstvenih 8%.

Masovni štetni događaji u drugom tromjesečju. Štetni događaji prirodni su dio poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji s različitim intenzitetom i učestalošću utiču na poslovanje. U drugom tromjesečju ove godine to su bile poplave, grad, nevremena i proljetni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milion evra štete, što je značilo 9% više fakturisanih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na lani. Usprkos povećanju štetnog količnika visina kombinovanog količnika Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2 %. Triglav stavlja naglasak na obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom reosiguranja i brižljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe.

Niži prinosi od finansijskih investicija. Grupa je krajem juna 2018. raspolagala s 3,1 milijardom evra finansijskih investicija, čiji prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) bili su u poređenju s istim periodom lani niži za 30%, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicione politike.

U pravcu strategije rasta i razvoja. Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja s dosljednim sprovođenjem svojih strateških smjernica te se razvija u savremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-finansijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regionu. Jedna od strateških smjernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima, pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja Triglav kupio većinski udio društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Poslovanje u prvoj polovini godine bilo je dinamično, ali uz dobar rast premija na poslovanje su uticali masovni štetni događaji te niži prinosi od naših investicija. S vidika godišnjih i strateških ciljeva sa postignutim smo zadovoljni. Na svim našim tržištima u obje naše djelatnosti dosljedno smo nastavili s aktivnostima strategije rasta i razvoja. U središtu naše aktivnosti su naši klijenti, njima prilagođavamo svoje poslovanje, digitalizujemo i pojednostavljamo procese, razvijamo cjelovite osiguravajuće-uslužbene proizvode i multikanalni pristup do njih. Ubjeđen sam da su energija, znanje i angažovanje čitave naše ekipe od više od 5 hiljada saradnica i saradnika dobar osnov da uspješno realizujemo ono što smo zacrtali.«

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka bilježi rast premije u prvih šest mjeseci ove godine

U prvih šest mjeseci ove godine Triglav osiguranje Banja Luka bilježi rast bruto fakturisane premije u visini od 5,6 miliona KM (2,9 miliona evra) što predstavlja rast za 4% u odnosu na prethodnu godinu.

„Za Triglav osiguranje Banja Luka, prva polovina 2018. godine je bila dinamična i uspješna. Iza nas je proslava 10 godina poslovanja Triglav osiguranja na području Republike Srpske gdje smo imali priliku da dodatno učvrstimo poslovne veze što nam daje vjetar u leđa za dalje investicije. Uz podršku matične kuće i predanom radu zaposlenih u mogućnosti smo da dosljedno pratimo strateške ciljeve Društva uz nastavak dobrog poslovanja“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje, Banja Luka.

Triglav Osiguranje Banja Luka

Triglav osiguranje je dio Grupe Triglav, najveće osiguravajuće-finansijske grupacije u jugoistočnoj Evropi. Bavi se prodajom neživotnih osiguranja, a na tržištu osiguranja Republike Srpske je prisutno od 1993. godine. Briga za osiguranika, stalno praćenje njegovih potreba te uspješno rješavanje njegovih zahtjeva predstavlja osnovnu misiju Društva.

Triglav grupa

Grupa Triglav svojim znanjem, iskustvima i finansijskom moći već više od 117 godina opravdava povjerenje svojih klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu bezbjednost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguravajuća djelatnost i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuća i finansijska grupa u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi posluje u šest država i na sedam tržišta te zapošljava više od 5.000 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i upravo dobivene visoke ocjene boniteta »A« od strane dviju priznatih agencija za procjenu boniteta. Glavne vrijednosti društva su stručnost, bezbjednost, jednostavnost, odgovornost i savremenost, a poslanje je stvaranje bezbjednije budućnosti. Sa svojom vizijom stremi ka dinamičkom razvoju novih načina poslovanja, koji su temelj odgovornog, dugoročnog razvoja, a istovremeno posluje profitabilno i bezbjedno.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender