15. 05. 2021.
Naredba MUP-u RS da spriječi prisustvo pripadnika drugih policijskih agencija na teritoriji Srpske

Naredba MUP-u RS da spriječi prisustvo pripadnika drugih policijskih agencija na teritoriji Srpske

Naredba MUP-u RS da spriječi prisustvo pripadnika drugih policijskih agencija na teritoriji Srpske

1. Vlada Republike Srpske kao neustavne i nezakonite odbacuje pokušaje Ministarstva bezbjednosti i drugih institucija BiH da rasporede pripadnike drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske.

2. Vlada Republike Srpske ističe da je, u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske jedino nadležno za sprovođenje zakona i održavanje bezbjednosti na teritoriji Republike Srpske, te zahtijeva od Ministarstva bezbjednosti i drugih institucija BiH da obustave sve neustavne i nezakonite aktivnosti kojima se ugrožava ustavni položaj, teritorijalni integritet, te nadležnosti institucija Republike Srpske.

3. Vlada nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da, u skladu sa Ustavom i zakonima svim raspoloživim sredstvima, spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske bez saglasnosti Vlade Republike Srpske.

4. Vlada Republike Srpske izražava spremnost da, u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, te Sporazumom o pružanju pomoći i operativnoj saradnji i nadzoru granice sa Graničnom policijom BiH, nastavi ostvarivati saradnju sa svim nadležnim institucijama u BiH u pravcu ostvarivanja kontrole i rješavanja migrantske krize u BiH.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender