09. 03. 2021.
Gradska uprava i gradonačelnik Banjaluke osudili odluku o zabrani ulaska Prilepinu

Gradska uprava i gradonačelnik Banjaluke osudili odluku o zabrani ulaska Prilepinu

Jednokratna pomoć za nabavku udžbenika djeci poginulih boraca

Djeca poginulih boraca, kojima je status člana porodice poginulog borca utvrđen rješenjem Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, a nalaze  se na redovnom školovanju u školskoj 2018/19. godini i koja nisu navršila 26 godina života, i ove godine će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM u svrhu sufinansiranja nabavke udžbenika – saopšteno je iz Odjeljenja za boračko-invalidasku zaštitu.

Radi ostvarivanja prava na isplatu pomenute pomoći iz budžeta Grada, korisnici su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu, uz koji su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju: uvjerenje o redovnom školovanju u školskoj 2018/2019. godini i fotokopiju tekućeg računa.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom predaje se u prijemnu kancelariju Gradske uprave – kancelarija 16, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, ili poštom na adresu ovog odjeljenja.

Inače, pomoć se može ostvariti jednom u tekućoj školskoj godini.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender