22. 06. 2021.
Radnike zapošljavali bez konkursa

Radnike zapošljavali bez konkursa

Radnike zapošljavali bez konkursa

Odgađanje plaćanja poreza i doprinosa firmama bez ikakvog pokrića, dodjela grantova mimo pravila, te zapošljavanje bez konkursa, samo su neke od primjedbi revizora na rad ministarstava i drugih institucija Republike Srpske u 2017. godini, piše Glas Srpske.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala je mišljenje sa rezervom za konsolidovani izvještaj za korisnike budžeta za 2017. godini.

Revizori su naveli da grantovi nisu dodjeljivani u skladu sa metodologijom u Sekretarijatu za vjere, te ministarstvima rada i boračko invalidske zaštite i porodice omladine i sporta kao Generalnom sekretarijatu.

– Ministarstvo trgovine i turizma je društvu “Andrićgrad” iz Višegrada dodijelilo grant od miliona KM za radove na objektima parternog uređenja. Provedeni način dodjele novca nije u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma – navela je Glavna služba za reviziju javnog sektora.

U svom nalazu revizori su iznijeli i niz primjedbi na odgađanje izmirenja poreza i doprinosa preduzećima.

– Rješenja o odgađanju plaćanja duga na osnovu zaključaka Vlade RS i rješenja direktora Poreske uprave u 2017. godini donošena su bez obezbjeđenja duga. Poreskim dužnicima omogućeno je pravo na odgađanje plaćanja više puta, iako nisu izmirivali dospjele obaveze utvrđene prethodnim rješenjima. Takođe, u slučajevima neizmirivanja obaveza nije ukidano rješenja o odgađanju – navedeno je u revizorskom izvještaju.

Takođe, u istom dokumentu je navedeno i da za pojedine projekte finansirane iz programa javnih investicija nije pravdan utrošeni novac.

Revizori su iznijeli primjedbe i na zapošljavanje u velikom broju republičkih institucijama.

– U Poreskoj upravi, te republičkim upravama za geodetske i imovinsko pravne poslove, igre na sreću i civilne zaštite, kao i Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Arhivu u 2017. godine primani su službenici na period duži od šest mjeseci bez javnog oglašavanja – naveli su revizori.

U istom dokumentu navedeno je i da iskazani suficit za 2017. godinu od 151,99 miliona maraka treba umanjiti za najmanje 16,54 miliona. Ukupan negativan finansijski rezultat ranijih godina od 1,176 milijardi treba korigovati naviše za 417.431 KM.

Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora RS Duško Šnjegota lani je smijenjen sa te funkcije kao i njegov zamjenik. Okidač za to bio je konsolidovani finansijski izvještaj za korisnike budžeta RS za 2016. godinu, u kojem je navedeno da je nepokriveni deficit budžeta RS iznosio najmanje 175,6 miliona KM, a da su budžetski korisnici stvorili za najmanje 118 miliona KM veće obaveze od raspoloživih sredstava. To su nadležne institucije u Srpskoj osporile.

Vlada

Vlada RS je na sjednici održanoj u junu ove godine utvrdila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, prema kojem su ukupni konsolidovani prihodi 2.776 milijardi, a rashodi 2.618 milijardi maraka, te da je budžetski suficit 150,20 miliona KM.

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender