24. 07. 2021.
Vladeta Jerotić o strahu, odbacivanju, pravoj ljubavi

Vladeta Jerotić o strahu, odbacivanju, pravoj ljubavi

Vladeta Jerotić o strahu, odbacivanju, pravoj ljubavi

Akademik Vladeta Jerotić preminuo je 4. septembra ove godine, a njegove mudre riječi i filozofske misli ostaće da žive zauvijek.

“Odbacivanje! Složeno i bolno čovjekovo pitanje”, kaže Jerotić i dodaje: ”Od koga možemo biti odbačeni, od Boga, partnera, roditelja, društva… I narodi se boje da će biti odbačeni. Hajdeger je rekao strah i krivica su ontološke kategorije, srasle sa ljudskim bićem od rođenja.”

Nižu se riječi, misli, primjeri, poneka digresija. Prijemčivo, dubokoumno, katkad duhovito…

“Treba razlikovati strah koji nas štiti od onog bolesnog, neurotičnog, patološkog… Imamo i vrlo opasan strah od samog sebe”, rekao je između ostalog.

U nekom trenutku zapitao je i sebe i prisutne: ”Kako se boriti protiv straha? Sv. Jovan kaže savršena ljubav istjeruje svaki strah. Savršena ljubav, hm… Šta li je to po Svetom Jovanu? Savršena da li postoji? Ne znam, teško… Ali iskrena ljubav pomaže protiv straha. Međutim, i u ljubavi, posebno partnerskoj, ima straha. Da li ćemo je izgubiti, da li biti iznevjereni…”

Osvrnuo se potom na muško-ženske odnose, upoređivao ih kroz vrijeme, skretao pažnju na činjenicu da su oni zapravo tajna:

”Žao mi je mladih djevojaka danas. Zaljube se sa 15, 16, u seksualne odnose stupaju onako, bez emocija, povjerenja, žudnje… Sutradan jedva da se poznaju. A oko gubljenja nevinosti. Frojd se time bavio, govorio o nekim plemenima u kojima ritualno stare žene određenim predmetom oduzimaju nevinost mladim djevojkama. Frojd je govorio da onaj koji je prvi u seksualnom životu žene nikako ne treba da joj bude muž. Zbog agresije i bola. Poslije se to nesvjesno projektuje”.

Strah od Boga je, kako je rekao, velika tema:

”To je vezano za prvobitni grijeh. U hrišćanstvu je krivica na Evi, u Kuranu su krivi oboje. Pomno iščitavam Kuran iznova, pomno… Dakle, Bog, da li nas je odbacio? Neki kažu Bog ne kažnjava, složio bih se s njima. Pa ko kažnjava? Kažnjavamo sami sebe. Autodestrukcija u 21. vijeku je nevjerovatna. Ne treba nam ni atomska bomba ni đavo.”

Govorio je potom o Adlerovoj knjizi “Smisao života”, frigidnosti, apstinenciji:

“Niko poludio nije od apstinencije – to vam kaže Vladeta Jerotić”, o judaizmu, o tome na koji način se muškarci plaše žena, o opakim strahovima ljudi koji su na pozicijama moći, o odbačenosti od roditelja:

“To je vrlo snažno, opasno, a danas ova katastrofalna nezaposlenost… roditelji u grču za poslom, a djeca se osjećaju odbačenom… biće tu posljedica, pokorni smo iz straha, a poslušni iz ljubavi”, kazao je Jerotić, prenosi Krstarica.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender