08. 03. 2021.
Na prodaju 21 garaža u ulici Sime Matavulja

Na prodaju 21 garaža u ulici Sime Matavulja

Raspisan oglas o prodaji garaža

Grad Banja Luka raspisao je danas oglas o prodaji garaža pribavljanjem pismenih ponuda (druga i treća javna prodaja).

Predmet prodaje su garaže u ulicama: Filipa Macure, Masarikovoj, Majke Knežopoljke, Vojislava Đede Kecmanovića, Carice Milice i Sime Matavulja.

Pravo podnošenja ponude imaju fizička i pravna lica.

Ponude se podnose, zaključno sa 2. oktobrom 2018. godine do 11 časova na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14. Ponuda sa potrebnim dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA KUPOVINU GARAŽE – „NE OTVARAJ – ZA KOMISIJU“, SA NAZNAKOM REDNOG BROJA GARAŽE IZ OGLASA I IMENOM I PREZIMENOM, ODNOSNO NAZIVOM PONUĐAČA. PONUDE U ZATVORENOJ KOVERTI PODNOSE SE ZA SVAKU NEKRETNINU POSEBNO.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon, broj: 051/244-492.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender