09. 03. 2021.
Sveto trojstvo uspjeha: Želja, vjera i akcija

Sveto trojstvo uspjeha: Želja, vjera i akcija

Sveto trojstvo uspjeha: Želja, vjera i akcija

Šta je uspjeh? Uspjeh je kada ostvarujemo svoje ciljeve i želje. Za to je potrebno nekoliko stvari, a najvažnije su tri. To su: želja, vjera i akcija.

Sve počinje od želje. Želja je pokretač svakog ponašanja. Prvi korak ka uspjehu je da postanete svjesni i dozvolite sebi da osjetite šta je to što želite.

Možete to uraditi već sada. Napravite malu pauzu u čitanju i sjetite se neke svoje želje.

Sljedeći korak jeste kreiranje vjere u sebe. Bez toga nema ni motivacije. Želja sama po sebi nije dovoljna da stvori motivaciju. Neka vaša želja bude takva da možete vjerovati u sebe da je možete ostvariti.

Naredni korak je akcija. Želje vodi u vjeru, a vjera u akciju. Bez akcije nema uspjeha, nema održanja motivacije.

Ako ništa ne preduzimate izgubićete želju i / ili vjeru. Zato počnite sa akcijom. Počnite sa malim koracima. Svaki vaš korak povratno jača vašu želju i vjeru, a one jačaju vašu spremnost za akciju, prenosi Cdm. Znači, stvara se začarani krug, samoodržavajuća petlja, pozitivna petlja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender