27. 02. 2021.
Gradska uprava i gradonačelnik Banjaluke osudili odluku o zabrani ulaska Prilepinu

Gradska uprava i gradonačelnik Banjaluke osudili odluku o zabrani ulaska Prilepinu

Konkurs: Prijavite projekte iz kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Grad Banja Luka raspisao je danas javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2018. godinu.

Moguće je prijaviti projekte iz oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije za 2018. godinu, kojima se podstiče:

  • savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije iz djelatnosti koje su utvrđene Zakonom o kulturi,
  • amatersko kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
  • sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture,
  • dječije stvaralaštvo, stvaralaštvo za djecu i mlade u oblasti savremenog umjetničkog stvaralaštva, produkcije, kreativnih industrija i podsticanje mladih talenata,
  • kulturni i kreativni rad osoba sa invaliditetom i dostupnost svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom,
  • umjetničko i kulturno stvaralaštvo društveno osjetljivih grupa, i
  • decentralizacija kulture.

U skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Banja Luka 2018-2028, projekti koji se budu odnosili na: savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije, sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture, i decentralizaciju kulture, smatraće se prioritetnim u odnosu na ostale projekte.

Visina sredstava koja se mogu dodjeliti po jednom projektu iznose do 15.000 KM, a subjekt u kulturi koji konkuriše može prijaviti maksimalno dva projekta.

Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 8. oktobra Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, broj: 10-6-467/18 ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Trg srpskih vladara 1, Banja Luka.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj: 051/244-444 lokal 758, ili direktno u kancelariji broj 26.

Kompletan javni konkurs i obrasce možete preuzeti ovdje.

Izbor članova Komisije: Javni poziv

Prijave pristigle na javni konkurs razmatraće Komisija za vrednovanje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, čiji će članovi biti izabrani putem javnog poziva koji je danas takođe paspisan i koji se može preuzeti ovdje.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender