08. 12. 2021.
Odzvonilo kaznama manjim od kafanskog ceha

Odzvonilo kaznama manjim od kafanskog ceha

Obustava saobraćaja u Banjaluci u subotu

Zbog održavanja bogojavljenskih svečanosti, u okviru kojih je predviđeno kretanje svečane litije od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta u Ulici Patre, u subotu 19. januara godine, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, biće sukcesivno obustavljen saobraćaj u sljedećim ulicama:

Kralja Petra I Karađorđevića (od Narodnog pozorišta RS do Ekvatora);

Marije Bursać (na dijelu od Kninske do Kralja Petra I Karađorđevića);

Bulevar cara Dušana (na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Đure Daničića);

Teodora Kolokotronisa (na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre);

Patra (na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Mirka Kovačevića);

Isaije Mitrovića (na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Patre);

Makarija Sokolovića, Slavka Rodića, Ljupka Račića, Braće i sestara Kapor i 22. aprila.

Linije javnog prevoza putnika će biti preusmjerene na alternativne pravce, odnosno:

linije broj 1 Mađir – Ortopedija – Nova bolnica, 6 Autobuska stanica – Lauš – Saračica i 8 Autobuska stanica – Podgora, mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku i Bulevar cara Dušana;

linije broj 3 Centar – Vrbanja – Zeleni vir i 3B Centar – Debeljaci mijenja trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju lijevo u  Ulicu Cara Lazara do Krfske, i u povratku istim ulucama u suprotnom smjeru;

linija broj 9 Česma – Desna Novoselija, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske iz Česme, autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića,  preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, lijevo Cara Lazara do Braće Jugovića, Gavrila Principa i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Desne Novoselije iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom;

linija broj 9I Incel – Centar, mijenja trasu tako da će se autobusi iz smjera Incela, iz Aleje Svetog Save usmjeriti pravo u Ulicu Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom do Vidovdanske ulice, a za smjer ka Incelu istim navedenim ulicama obrnutim redoslijedom;

linija broj 10 Autobuska stanica – Obilićevo, mjenja trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Autobuske stnice), preusmjeravaju u ulice Aleju Svetog Save, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar Stepe Stepanovića i Cara Lazara i dalje postojećom trasom, i iz smjera Obilićeva istim, navedenim ulicama, obrnutim smjerom;

linija broj 13 Lazarevo – Obilićevo, mijenja trasu tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Lazareva), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar Stepe Stepanovića, lijevo  Cara Lazara, Braće Jugovića, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje postojećom trasom, i iz smjera Obilićeva, iz Ulice Miloša Obilića, Cara Lazara, Vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović, Gavre Vučkovića, Aleju Svetog Save  i dalje registrovanom trasom;

linije broj 13A Centar – Zalužani, i 13C Centar – Tunjice – Zalužani, mijenjaju trasu (iz smjera Zalužana) tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana do kružnog toka i nazad, Bulevarom cara Dušana, Kninskom i dalje postojećom trasom;

linija broj 13B Novo groblje – Lazarevo (Poslovna škola) mijenjaju trasu (iz smjera sjevera) tako da se autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana do kružnog toka, Bulevarom cara Dušana, Kninskom i dalje postojećom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

linija  broj 13P Obilićevo – Petrićevac mijenja trasu tako da se autobusi iz Obilićeva, iz Ulice Cara Lazara usmjere desno u Bulevar Stepe Stepanovića, ulice Majke Jugovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom, a iz smjera Petrićevca istim, navedenim ulicama, obrnutim redoslijedom;

linija broj 17 Obilićevo – Nova bolnica skraćuje se, tj. autobusi će sa Nove bolnice, saobraćati do stajališta “Bulevar“, koje će biti i krajnje stajalište i autobusi će iz Bulevara cara Dušana biti usmjereni u Ulicu kralja Petra I Karađorđevića, Marije Bursać, Kninsku i Bulevar cara Dušana do stajališta “Bulevar“, za smjer ka Novoj bolnici;

linija broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica, mijenja se tako da autobusi na trasi za smjer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Živojina Mišića, Gundulićevom, Alejom Svetog Save, Vuka Karadžića, Vidovdanskom, Kninskom, Cara Dušana do kružnog toka i nazad Bulevarom cara Dušana, Kninskom i u povratku Vidovdanskom ulicom istim navedenim ulicama obrnutim redoslijedom, a autobusi na trasi za smjer B saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Majke Jugovića, Stepe Stepanovića, Cara Lazara do Krfske, i u povratku  istim ulucama u suprotnom smjeru;

linija broj 20 Autobuska stanica – Centar – Paprikovac, mijenja trasu tako da se autobusi iz Ulice Vuka Karadžića usmjeravaju pravo u Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom;

linije broj 39 Drakulić – Centar, 39A Drakulić – Rakovačke bare – Centar i 12 Centar – Paprikovac (Vidik)  mijenjaju trasu tako da se autobusi iz Ulice Prvog krajiškog korpusa usmjere u Ulicu Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada, Bulevar cara Dušana, Kninsku i dalje postojećom trasom;

linija Banja Luka – Ljubačevo, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića,  preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Stepe Stepanovića, lijevo  Cara Lazara, Braće Jugovića, Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Ljubačeva iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, ulice Majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom;

republičke linije javnog prevoza putnika se preusmjeravaju iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića u ulice Majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje registrovanim trasama.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender