28. 11. 2021.
Kakve su higijenske navike stanovništva RS?

Kakve su higijenske navike stanovništva RS?

Kakve su higijenske navike stanovništva RS?

Higijena je područje na kome mora stalno da se radi jer se na taj način smanjuju izdvajanja u zdravstvu i unapređuje opšte zdravlje stanovništva, rekla je Dušanka Danojević, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Službi higijene u Institutu za javno zdravstvo RS.

“Potrebno je sprovoditi kampanje na kojima bi se govorilo o značaju higijene i principima održavanja čistih ruku, tijela i uopšte, koje treba usvojiti kao dobre higijenske prakse, odnosno navike”, rekla je Danojevićeva.

Ona kaže da su siromaštvo i nedostatak volje i motivacije najčešći razlozi za nehigijenu građana RS, a navela je da u zdravstvenim ustanovama postoje kodeksi i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za dobru higijensku praksu.

“U zdravstvenim ustanovama nema mjesta za lošu ličnu higijenu, vještačke nokte, neadekvatnu zaštitnu odjeću ili nepoštivanje higijenskih standarda s obzirom na to da su zdravstveni radnici odgovorni za svoje zdravlje, ali i za zdravlje pacijenata koje treba da liječe i štite”, kaže Danojevićeva, koja ističe da je najvažnije pranje ruku.

Kada nastupi zima i slojevito oblačenje, svi smo ponekad bili svjedoci da u ambulantama ili javnom prevozu bude i onih za koje kažemo da se taj dan nisu okupali ili ne koriste rado sapun i vodu.

U Univerzitetsko-kliničkom centru (UKC) RS kažu da su u Pravilniku o kućnom redu UKC RS za bolesnike i posjetioce propisane sanitarno-higijenske mjere, gdje kućni red mora da se poštuje, pa tako posjetioci moraju poštovati i mjere prevencije bolničkih infekcija…

“Da ne dolaze bolesni u posjete, da poštuju kućni red, čistoću bolničkih prostorija, da ne sjede po bolničkim krevetima, da obavljaju propisanu higijenu ruku i koriste zaštitnu opremu pri prilasku bolesnicima koji su u mjerama izolacije, a sve po preporukama medicinskog osoblja”, rekla je Jadranka Stanisavić-Šimić, šef Odjeljenja za kontrolu sredine i prevenciju intrahospitalnih infekcija na UKC RS.

Ona kaže da se građani uglavnom pridržavaju preporuka zdravstvenog osoblja i da su higijenske navike stanovništva zadovoljavajuće, ali da bi trebalo da se založimo da se svijest o higijeni podigne na viši nivo, čemu bi mogli doprinijeti mediji.

“Najčešći primjeri nehigijene su nepranje ruku poslije upotrebe toaleta, prije jela, te neodržavanje ostale lične higijene u toku hospitalizacije, zatim nekupanje prije dolaska na zakazane preglede i hirurške intervencije ili odlazak u druge sobe bolesnika, što predstavlja mogućnost prenošenja infekcije”, kažu u UKC RS.

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” rekli su da u okviru Programa za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Zavodu pri svakom prijemu vrše redovnu sanitarnu, a po potrebi i mikrobiološku obradu pacijenata.

“U našoj ustanovi postoji praksa da se prilikom pozivanja pacijenata na stacionirano liječenje i rehabilitaciju usmeno daju upute pacijentu i porodici da je neophodno da na tretman dođu čisti i uredni”, kažu u Zavodu.

Kako bi povećali svijest pacijenata o značaju higijene ruku, kažu u Zavodu, pored svih umivaonika su ilustrovana uputstva za pranje ruku, dok o pacijentima koji nisu sposobni sami održavati ličnu higijenu brinu medicinske sestre na odjeljenjima za stacionirano liječenje.

U banjalučkom Domu zdravlja kažu da nemaju poseban kodeks o higijeni, te da zbog privatnosti pacijenata nisu u mogućnosti govoriti u kakvom stanju pacijenti dolaze u njihovu ustanovu.

U bijeljinskom Domu zdravlja su rekli da takođe ne postoji kodeks za higijenu pacijenata, te da svi zdravstveni radnici u svom svakodnevnom radu edukuju pacijente o ličnoj higijeni.

“Slučajevi da pacijenti neuredni dolaze na preglede i druge intervencije su sporadični i zanemarivi. Najčešći slučaj nehigijene je opšta neurednost, odnosno neokupanost, nečista garderoba i loša oralna higijena”, kažu u bijeljinskom Domu zdravlja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender