08. 12. 2021.
Vozačka dozvola od 700 do 1.100 KM

Vozačka dozvola od 700 do 1.100 KM

Donesen Pravilnik o vozačkoj dozvoli

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara u tehničkom mandatu usvojilo je Pravilnik o vozačkoj dozvoli s ciljem usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti transporta na putevima u BiH, koje se odnose na pravo upravljanja motornim vozilom i dobijanja vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.

Pravilnikom se propisuje oblik, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole, postupak i način izdavanja, zamjene, poništavanja, te način vođenja evidencije o ovim dokumentima, saopšteno je iz Ministarstva.

Pravilnik o vozačkim dozvolama usvojen je u saradnji sa nadležnim organima za unutrašnje poslove entiteta, kantona i Brčko distrikta.

Jedan od razloga za donošenje novog Pravilnika o vozačkoj dozvoli je i otklanjanje nejasnoća koje su nastale u primjeni Pravilnika o vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik BiH broj 13/07 i 43/15), koji je sada stavljen van snage.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender