05. 12. 2021.
Novo ruho za objekat MZ Rosulje

Novo ruho za objekat MZ Rosulje

Novo ruho za objekat MZ Rosulje

Grad Banja Luka u partnerstvu sa mjesnim zajednicama, i ove godine aktivno će se uključiti u realizaciju projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”.

“Plan je da za ovu godinu kandidujemo rekonstrukciju drugog dijela društvenog centra u MZ Rosulje, koji se nalazi u Parku “Mladen Stojanović”. Prethodno smo održali forum građana MZ Rosulje, uključene u projekat i mjesnih zajednica Centar 1, Borik 2 i Nova varoš na kojem je druga faza rekonstrukcije tog objekta kandidovana kao projektni prijedlog. Ovih dana, taj prijedlog ćemo i poslati na javni poziv UNDP-a koji je u toku”, kazali su u Odjeljenju za opštu upravu.

Kako su istakli, u okviru istog projekta, na ovom objektu se već radi nova stolarija.

Za nastavak radova, odnosno rekonstrukciju drugog dijela objekta, prema predmjeru i predračunu radova, bilo bi potrebno 35.516 KM.

“Realizacijom ovog projekta bio bi stavljen u funkciju kompletan objekat u Parku, čime bi se stvorili uslovi za rad i provođenje raznih aktivnosti, kako vladinog, tako i nevladinog sektora na ovom području grada” naveli su iz resornog odjeljenja.

Podsjetili su da svaki odobreni projekat, UNDP sufinansira sa 70 odsto sredstava, dok je obaveza jedinica lokalne samouprave da obezbijedi 30 odsto.

Inače, u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji je inicijativa vlada Švedske i Švajcarske, a provodi ga kancelarija Razvojnog rograma Ujedinjenih nacija (UNDP) učestvuju ukupno 24 grada odnosno opštine iz BiH. Grad Banja Luka se u ovaj projekat uključio u maju 2017. godine, a sa područja grada učestvuje šest mjesnih zajednica: Šargovac, Paprikovac, Lauš 2, Rosulje, Česma i Saračica.

U okviru tog projekta, radi se i na sanaciji ogranka Ulice Davida Štrpca, na nastavku izgradnje trotoara na Saračici i izgradnji dječijeg igrališta u MZ Lauš 2 u ul. Koste Krsmanovića.

Uz ove, kako su naveli iz nadležnog odjeljenja, u toku je zaključenje ugovora sa izvođačem za opremanje sportske balon – hale u Šargovcu, dok je u toku javna nabavka za izgradnju društvenog doma u Česmi i još jednog dječijeg igrališta na Laušu, na lokaciji kod crkve.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender