19. 01. 2022.
Pravobranilaštvo Srpske ne odustaje – prinudnom naplatom do 28 miliona maraka duga UIO BiH

Pravobranilaštvo Srpske ne odustaje – prinudnom naplatom do 28 miliona maraka duga UIO BiH

Srpska dobila stanove na moru

Pravobranilaštvo Republike Srpske je pravosnažno dobilo spor po drugostepenoj presudi Višeg suda u Podgorici, protiv tuženih IGDD “Visokogradnja” Donji Vakuf i Građevinskog preduzeća “Pliva” DOO Jajce, a u vezi prava sticanja vlasništva nad 26 stanova u sklopu naselja “Bijela školjka” u Bijeloj. Vrijednost ovih stanova je preko 2,5 miliona maraka.

Viši sud u Podgorici, prihvatajući blagovremenu i osnovanu žalbu Pravobranilaštva Republike Srpske, ukinuo je prvostepenu presudu Osnovnog suda u Herceg Novom.

Sud u Podgorici je utvrdio da tužena IGDD “Visokogradnja”, nije mogla prodati predmetne stanove Građevinskom preduzeću “Pliva” DOO, jer je na nesavjetsan način stekla vlasništvo i bez valjanog pravnog osnova.

Na osnovu predložene dokumentacije i svjedoka, je utvrđeno da je AD “Fabrika šećera Bijeljina” 1989. i 1990. godine finansirala izgradnju i opremanje 26 stanova u naselju “Bijela školjka” u Bijeloj.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender