27. 11. 2021.
Banja Luka priprema popis biljnih i životinjskih vrsta

Banja Luka priprema popis biljnih i životinjskih vrsta

Banja Luka priprema popis biljnih i životinjskih vrsta

Grad Banja Luka je jedina lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja i u 2019. godini nastavlja sa popisom, klasifikacijom i mapiranjem biljnih i životinjskih vrsta na području grada, što predstavlja osnov za njihovu održivu upotrebu, potvrđeno je u Odjeljenju za komunalne poslove.

Osim toga, dobijeni podaci su neophodni u slučajevima zaštite odnosno brendiranja pojedinih proizvoda kao tradicionalnih ili autohtonih.

Budući da područje grada obiluje raznovrsnim biljnim i životinjskim vrstama od kojih se mnoge nalaze i u uredbi o Crvenoj listi zaštićenih vrsta flore i faune RS, Banja Luka je ušla u ovaj projekat 2018. godini, a u ovoj će se provoditi na područjima Bronzanog Majdana, Obrovca, Stratinske, Kmećana, Meline, Subotice i Vilusa.

-Popis, odnosno inventarizacija predstavlja prikupljanje podataka sa terena o tome koje biljne, šumske, animalne i akvatične vrste nastanjuju područje Banje Luke – istakao je načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, Petar Bilčar.

U prošloj godini urađena je prva faza inventarizacije koja je obuhvatila naseljena mjesta: Banja Luka, Priječani, Kuljani, Zalužani, Šargovac, Drakulić, Jagare, Ponir, Debeljaci i Bastasi a planirano je da se područje grada obradi kroz šest faza.

-Dobijeni rezultati omogućavaju niz analiza, kao i planiranje svih zahvata u prirodi, te upravljanje prostorom – naglasio je Bilčar.

Podaci o genetičkim resursima obuhvataju vrste i staništa gajenih biljaka i životinja, kao i vrste i ekosisteme značajne za proizvodnju ljudske i stočne hrane.

U smislu očuvanja ovih resursa  ti podaci omogućavaju dalji monitoring, te identifikovanje promjena u rasprostranjenosti i brojnosti određenih vrsta, čime se dobijaju kvalitetni podaci za procjenu ugroženosti i planiranje zaštite.

-Ne samo da želimo znati koje biljne i životinjske vrste imamo, već i da znamo u kakvom su stanju i da li im prijeti bilo kakva opasnost za njihov opstanak – zaključio je Bilčar.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender