02. 12. 2021.
Postoje određeni poremećaji u isplati penzija

Postoje određeni poremećaji u isplati penzija

U Fondu PIO RS dnevno više od 100 zahtjeva za penziju

Za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije u RS Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS dnevno (radni dani) zaprimi oko 103 zahtjeva i bilježi trend rasta iz godine u godinu.

Tako je samo u januaru ove godine za 18 radnih dana zaprimljeno ukupno 1.868 zahtjeva.

Rekli su ovo u Fondu PIO RS, gdje ističu da je u prošloj godini bilo ukupno 24.727 prvih zahtjeva za penziju i za ponovno određivanje penzije, a u 2017. godini ukupno 23.022 zahtjeva.

“Proizlazi da je u prosjek takvih zahtjeva na nivou mjeseca u prošloj godini 2.061, a u 2017. godini 1.919”, ističu u Fondu PIO RS.

Tihomir Joksimović, portparol Fonda PIO RS, kaže da se stopa zavisnosti osiguranika i korisnika prava u posljednjem periodu postepeno poboljšava.

“Na kraju prošle godine odnos je bio 1,17 naprema jedan, a na kraju 2017. godine 1,15 naprema jedan, dok je u 2016. godini taj odnos bio 1,14 naprema jedan. Na početku 2018. bilo je 298.587 osiguranika, a na kraju prošle godine više od 307.000 osiguranika, što je porast broja osiguranika za više od 9.000 na nivou godine”, kaže Joksimović za “Nezavisne”.

Joksimović je pojasnio da je zakonski definisano da zahtjev podnosioca mora biti riješen u roku od dva mjeseca, te da ih Fond PIO RS u praksi rješava mnogo brže od tog roka, s kompletiranom dokumentacijom uglavnom u roku od sedam do 15 dana.

“I pored povećanog priliva kontinuirano se smanujuje broj neriješenih zahtjeva, tako da ih je danas oko 2.500. Od tih 2.500 njih 70 odsto ne možemo da rješavamo jer nije kompletirana dokumentacija, a najčešće se radi o složenijim zahtjevima koji imaju ino-komponentu, gdje je staž osiguranika ostvaren u više država”, pojašnjava Joksimović.

On dodaje da unazad već četiri godine pozivaju osiguranike da se jave u svoju poslovnicu godinu prije nego što trebaju u penziju, kako bi se kompletirala sva potrebna dokumentacija.

Nikola Gojković, predsjednik Udruženja penzionera Banjaluka, kaže da se povećava broj penzionera u Banjaluci, iako su očekivali da će to jednog dana stati, odnosno da će manje ljudi ići u penziju.

“Mi to vidimo po članstvu, više je penzionera iz mjeseca u mjesec. Postoji trend rasta, više ljudi ode u penziju nego što ih umre, a umrlih je bilo 1.200 tokom prošle godine. Trenutno imamo 30.000 članova u Udruženju, a 40.000 penzionera ima u Banjaluci”, kaže Gojković.

On je dodao da pri podnošenju zahtjeva za penziju nisu imali žalbi zbog dugog čekanja, jer je zakonski rok 60 dana i on se uglavnom ispoštuje, te da postoji problema s ino-stažom za penzionere koji čekaju da im se taj staž spoji s našim, pa oni nekada duže čekaju zbog različitih kriterijuma u drugim zemljama.

Brojke

2018. godina………..24.727 zahtjeva

2017. godini ………..23.022 zahtjeva

Januar 2019………… 1.868 zahtjeva

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender