08. 12. 2021.
Kako pobijediti tremu

Kako pobijediti tremu

Zbog spora oko nadležnosti diplome postaju nevažeće?

Zbog spora oko nadležnosti u pitanjima akreditacije između Agencija za visoko obrazovanje BiH i RS, studenti koji studiraju u BiH rizikuju da im od aprila ne budu priznate diplome na međunarodnim obrazovnim institucijama.

Osim ovog problema, studijski programi, univerziteti i instituti mogli bi izgubiti mogućnost da apliciraju za evropske projekte, a studenti koji još studiraju mogli bi ostati bez mogućnosti da participiraju u međunarodnim obrazovnim programima poput “Erasmus+” programa.

Kako je rekao Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Delegacija EU je dala rok do kraja marta da se izvrši postupak reakreditacije visokoškolskih ustanova u BiH, ali Enver Halilović, direktor Agencije za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje BiH, oduzima ustavne nadležnosti RS i ovaj postupak želi prenijeti na svoju agenciju.

Rajčević je rekao da RS ne spori da Agencija ima međunarodni suverenitet u pitanjima visokog obrazovanja, ali da Agencija želi da prenese nadležnosti ustavno zagarantovane entitetima, te da je o tome juče upoznata i Vlada RS.

“Za nas je to potpuno neprihvatljivo. RS ima svoje ustavne okvire i to je crvena linija preko koje RS neće nikad preći”, rekao je Rajčević. Ukoliko ovaj problem ne bude riješen, tvrdi da se proces reakreditacije neće moći završiti u zadatom roku.

“Ako visokoškolske ustanove ne budu upisane u državni registar, doći ćemo u probleme. To će zapravo paralizovati čitav sistem u BiH”, rekao je Rajčević.

Za razliku od Rajčevića, Biljana Vojvodić, direktorica Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u RS, tvrdi da nakon isteka roka neće biti problema za studente iz RS, tvrdeći da će se do rješenja ili doći, ili će evropska agencija koja nadgleda Bolonjski proces od Evropske komisije tražiti da se pronađe rješenje.

“Naše visokoškolske ustanove su u postupku reakreditacije i smatraju se akreditovanim. To je u skladu s našim Pravilnikom o akreditaciji studijskih programa i visokoškolskih ustanova i to je praksa u evropskom prostoru visokog obrazovanja koja se odnosi na postupanje u korist stranaka u najširoj mogućoj mjeri”, rekla je ona. Izrazila je uvjerenje da će Evropska komisija prihvatiti tumačenje da se sve visokoškolske ustanove smatraju akreditovanim do momenta okončanja postupka na nivou državne agencije, odnosno da ostanu akreditovane do 2020. godine. Kako je rekla, problem je u tome što Halilović pogrešno tumači nadležnosti u oblasti akreditacije.

“Njegov stav je da akreditacija nije dio obrazovnog sistema, već da je to postupak koji je van obrazovanja i kao takav ne podliježe ustavnom okviru koji nadležnost daje entitetima, kantonima i Brčkom. To je neutemeljeno tumačenje jer sama činjenica da je Agencija za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje BiH  osnovana okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju govori u prilog tome da je to dio obrazovnog sistema”, rekla je ona.

Halilović, pak, kaže da predstavnici RS prave zabunu i krivicu pokušavaju svaliti na njega, iako je, kako on tvrdi, na njegovu urgenciju Evropska komisija odobrila da se prihvate važeće akreditacije svih visokoškolskih institucija u BiH dok se ne riješi ovaj problem.

“Rajčević stvara zabludu u akademskoj zajednici RS time što stvara utisak da Agencija u RS može sama raditi proces akreditacije u RS i da se na osnovu toga priznaju diplome. To apsolutno nije tačno. To je proces koji se obavlja na nivou BiH. I Evropska komisija priznaje našu agenciju i njene nadležnosti kad je u pitanju ovaj posao”, rekao je Halilović. Tvrdi da je postupak akreditacije definisan zakonom koji je donesen 2008.

“Ako je nastao prenos nadležnosti, onda se on desio tada. Sve što radi naša agencija, radi u skladu sa zakonom”, zaključuje Halilović.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender