28. 11. 2021.
U BiH osuđeno 181 maloljetno lice

U BiH osuđeno 181 maloljetno lice

Imovina sudija i tužilaca ostaje pod velom tajne?

Dugoočekivani imovinski kartoni sudija i tužilaca u BiH, koje je planirao da objelodani Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS), po svemu sudeći mogli bi da još ostanu pod velom tajne zbog protivljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

VSTS BiH je, nakon duže opstrukcije, lani odlučio da imovinu zaposlenih u pravosuđu učini javnom, a propisima je definisano da od ove godine svi nosioci pravosudnih funkcija i članovi njihovih porodica moraju u svoje imovinske kartone upisati svu imovinu vredniju od 5.000 KM te poklone koje dobiju.

Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN) objavila je, međutim, juče da je Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila VSTS-u da obrađuje lične podatke sudija i tužilaca prilikom izrade finansijskih izvještaja i imovinskih kartona.

Direktor ove agencije Petar Kovačević juče nije bio dostupan za komentar, a prema informacijama do kojih je došao BIRN, Savjet je donio pravilnik kojim su nametnute obaveze i izvršeno miješanje u pravo na privatnost sudija, tužilaca i njihovih srodnika, suprotno Zakonu o VSTS-u, Zakonu o jedinstvenom matičnom broju, ali i odredbama Konvencije o borbi protiv korupcije, čime je došlo do kršenja odredaba o principu pravičnosti i zakonitosti.

Rješenje, na koje nema prava žalbe, osim pokretanja upravnog spora pred Sudom BiH, doneseno je, kako je navedeno, na osnovu prigovora Udruženja sudija Suda BiH, a koji je podržalo i Udruženje sudija Republike Srpske, zbog odredaba pravilnika Savjeta koji propisuje podnošenje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija i obuhvata lične podatke sudija, tužilaca, bračnog druga i djece s kojima žive u domaćinstvu.

U prigovoru je navedeno da su odredbe pravilnika u suprotnosti s principima zakonske obrade ličnih podataka, a izražena je zabrinutost zbog moguće zloupotrebe finansijskih podataka i ugrožavanja bezbjednosti nosilaca pravosudnih institucija u cijeloj BiH.

VSTS je na jučerašnjoj sjednici, kao posljednju tačku dnevnog reda, trebalo da razmatra izmjene u tekstu Uputstva za podnošenje finansijskih izvještaja sudija i tužilaca i Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi njihovih finansijskih izvještaja. U VSTS-u su potvrdili za “Glas Srpske” da su upoznati sa rješenjem koje je došlo iz Agencije za zaštitu ličnih podataka te dodali da će biti, uz redovnu tačku, predmet rasprave na sjednici. Iz Udruženja sudija Republike Srpske su istakli da trenutno postoji kolizija između pravilnika koji je donio VSTS i zakonskog akta koji reguliše pravo na privatnost informacija.

– Treba da se ukloni ta nesuglasica i da se uskladi sa propisima – rekao je za “Glas Srpske” predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija Republike Srpske Milenko Milekić.

 

Nadležnost

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH smatra neprihvatljivim da VSTS ima ulogu istražnog organa kada je riječ o vanrednom načinu provjere finansijskog izvještaja, a što propisuje i vršenje uvida u bankovne evidencije. Smatraju i da pitanje finansijskog izvještavanja treba da bude normirano od zakonodavca i u skladu s Konvencijom o borbi protiv korupcije, a ne pravilnikom Savjeta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender