09. 12. 2021.
Teslić: Pretukao suprugu rukama i nogama

Teslić: Pretukao suprugu rukama i nogama

Novi zakon o nasilju u porodici: I komšiji kazna ako ne prijavi tuču

Sa sankcijama će, ne postupe li adekvatno u slučajevima porodičnog nasilja, biti suočeni i zdravstveni i prosvjetni radnici, kao i policajci.

Zaključuje se to uvidom u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je nedavno usvojila Vlada RS.

U tom zakonskom rješenju navedeno je da će novčanom kaznom od 300 do 900 KM biti kažnjen građanin koji ne prijavi nasilje u porodici.

Kako je definisano, članovi porodice, subjekti zaštite te zaposleni u obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, kao i svaki građanin, dužni su policiji prijaviti odmah nakon saznanja da je počinjeno nasilje u porodici.

– Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM biće kažnjen za prekršaj zaposleni u obrazovnoj, socijalnoj i zdravstvenoj ustanovi koji ne prijavi nasilje u porodici. Kaznom od 300 do 900 KM biće kažnjen član porodice ili porodične zajednice koji ne prijavi nasilje u porodici izvršeno prema djetetu, osim u slučaju kada je i sam žrtva nasilja u porodici. Policajac koji ne postupi u skladu s obavezama iz ovog zakona po prijavi nasilja u porodici biće kažnjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast policije i unutrašnjih poslova – navodi se u ovom dokumentu.

Nakon prijave, policajac je dužan da odmah o tome obavijesti centar za socijalni rad, koji će potom, između ostalog, pružiti socijalnu zaštitu i psihosocijalnu pomoć žrtvi.

– Zdravstvena ustanova omogućiće žrtvi besplatan ljekarski pregled radi utvrđivanja postojanja povreda fizičkog ili psihičkog integriteta – piše u nacrtu.

Kako je propisano, po svakoj prijavi nasilja u porodici obavezna je procjena rizika. Policajac je radi na osnovu niza parametara, poput toga da li je nasilnik ranije bio nasilan. Utvrđuje se i da li je osumnjičeni prijetio ubistvom ili samoubistvom, kao i da li ima oružje te da li je mentalno bolestan ili zloupotrebljava psihoaktivne supstance i slično.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije “Udružene žene” Banjaluka, pozdravlja ovo zakonsko rješenje.

– Zakon je značajno usmjeren na usklađivanje s međunarodnim standardima, što je bilo i naše višegodišnje zalaganje – navela je Petrićeva za “Nezavisne”.

Ističe da ovaj zakon prepoznaje i obavezu da, pri prvom kontaktu sa žrtvom, sve institucije obavezno informišu žrtvu o svim njenim pravima u smislu zaštite. Petrićeva podržava i to što je u ovom zakonskom rješenju definisana odgovornost svih karika u lancu nadležnih institucija.

– Dakle, to podiže ozbiljnost samog problema u društvenom kontekstu, na način da se nasilje u porodici posmatra kao ozbiljno djelo, za koje svi kao društvo snose odgovornost – rekla je Petrićeva.

Spasoje Vasiljević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola regije Doboj, ističe da je jasna procedura prosvjetnih radnika kada im se, recimo, učenik povjeri o porodičnom nasilju.

– Mi teško dolazimo do informacija kada je riječ o nasilju u porodici. Naravno, u slučaju kada se učenici povjere, recimo, psihologu, prirodno je da to prijavimo nadležnim službama – rekao je Vasiljević.

Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS ističu da se izmjenama ovog zakona svako nasilje u porodici tretira kao krivično djelo.

– Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici žrtvi se obezbjeđuje hitna neophodna zaštita u vidu izricanja hitnih mjera zaštite, a u narednom periodu od 30 dana mogu se izreći, ako za to postoje osnovi, zaštitne mjere kojima se obezbjeđuje produženje trajanja te zaštite – kažu iz resornog ministarstva.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender