27. 11. 2021.
SNSD i Ujedinjena Srpska imaju najviše kandidatskih lista

SNSD i Ujedinjena Srpska imaju najviše kandidatskih lista

Poslovna prilika: 11 gradskih prostora ponuđeno u zakup

Grad Banja Luka ponudio je danas u zakup 11 poslovnih prostora u širem centru grada, među njima i neke na veoma atraktivnim lokacijama.

Prema oglasu, koji je otvoren do 10. aprila – u zakup su ponuđeni poslovni prostori u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića na brojevima 23 i 36, Pave Radana broj 23, njih sedam na Bulevaru vojvode Živojina Mišića (brojevi 43, 45, 47, 49, 53, 63 i 65), te gradski prostor u Srpskoj ulici broj 16.

Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu Banja Luka.

Učesnici potrebnu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, za svaki poslovni prostor, sa obaveznom naznakom na koverti: GRAD BANJA LUKA, Komisija za poslovne prostore i garaže – PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA sa naznakom rednog broja poslovnog prostora iz oglasa (od 1 do 11).

Kompletan oglas možete pogledati ovdje.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender