19. 01. 2022.
Oštra reagovanja iz Srpske: Presuda nije utemeljena na pravu

Oštra reagovanja iz Srpske: Presuda nije utemeljena na pravu

Karadžić uložio žalbu na presudu

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uložio je žalbu na presudu o doživotnoj kazni zatvora koja mu je izrečena 20. marta, saopšteno je iz Mehanizma međunarodnih krivičnih sudova.

U žalbi, koju je potpisao Karadžićev advokat Piter Robinson, navodi se da je dvotrećinska većina u presudi napravila grešku tako što je prekršila pravo Karadžića na žalbu kada je donijela odluku o izricanju doživotne kazne, umjesto da pitanje o prikladnoj kazni vrati Sudskom vijeću.

U tekstu se navodi da je većina pogriješila jer nije predstavila razumno mišljenje prilikom donošenja odluke o doživotnoj kazni, kao što u obzir nije uzela praksu donošenja presuda u bivšoj Јugoslaviji.

“Većina je napravila grešku kada je uvela doživotnu kaznu koja prevazilazi trajanje kazne koje je dozvoljeno statutom MMKS i koja predstavlja kršenje ljudskih prava Radovana Karadžića”, ističe se u žalbi Karadžićeve odbrane.

U tekstu se napominje da je većina pogriješila tako što je presudu zasnovala na poređenju sa onim izrečenim drugima, kao i da nije uspjela da razmotri pitanja koja razdvajaju Karadžićev slučaj od ostalih, kao što je njegovo dobrovoljno povlačenje sa pozicije predsjednika Republike Srpske.

Robinson u žalbi navodi da je većina pogriješila kada nije postupila u skladu sa svojim pravilom da se pretpostavlja da je Sudsko vijeće pregledalo sav materijal kada nije uzelo u obzir doživotne kazne izrečene Zdravku Tolimiru, Ljubiši Beari, Vujadinu Popoviću i Stanislavu Galiću, kao i kada nije poštovala pravilo da, kada strana koja nije započela raspravu, odustane od žalbe, niti priznala da je kazna izrečena kao rezultat presuda koje su njima izrečene.

U tekstu se naglašava da su sve greške obezvrijedile odluku o doživotnoj kazni i dovele do neostvarenja pravde.

Robinson dodaje da tražena olakšica predstavlja odredbu kojom se ukida doživotna kazna, a predmet vraća Sudskom vijeću radi ponovnog donošenja presude.

Karadžić zatražio imenovanje advokata zbog žalbe

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je imenovanje advokata koji će mu pomoći u žalbi u vezi sa doživotnom kaznom zatvora koja mu je izrečena 20. marta i produženje roka za žalbu do 30 dana nakon odluke o zahtjevu za imenovanje, saopšteno je iz Mehanizma međunarodnih krivičnih sudova.

U saopštenju, koje je potpisao Karadžićev advokat Piter Robinson, navodi se da iako Statut MMKS i Pravilnik ne omogućavaju imenovanje advokata osuđenim licima čiji su slučajevi završeni, pravna filozofija Mehanizma pruža mogućnost da se pravna pomoć obezbijedi licima u čijim slučajevima su ustanovljene posebne okolnosti.

– Posebne okolnosti za imenovanje advokata postoje kada potencijalna žalba pokreće kompleksna pitanja, uključujući ono da li Žalbeno vijeće može da primi žalbu o odluci, kao što je to ovdje slučaj – ističe se u saopštenju.

U dokumentu se napominje da je pomoć advokata neophodna u ovom slučaju, jer je pokrenuto pitanje o tome da li Karadžić može da uloži žalbu.

– Predsjednik MMKS jeste odlučio u slučaju Vojislava Šešelja da lice ne može uložiti žalbu na donošenje presude o žalbi, ali se Karadžićeva žalba može razlokovati jer se odnosi samo na kaznu – napominje Robinson u saopštenju.

Robinson naglašava da osnovi za žalbu pokazuju da su pitanja kompleksna i da zahtijevaju pravno istraživanje presedana Haškog tribunala, prakse u bivšoj Јugoslaviji i pravne filozofije sudova za ljudska prava, kako bi bila utvrđena zakonitost presude o doživotnoj kazni.

– Iako je Karadžić sam sebe zastupao tokom suđenja, u vezi sa pravnim pitanjima mu je pomagao savjetnik. Karadžić nije dovoljno obučen ili nema pristup pravnoj filozofiji da bi sada mogao efikasno da sprovede ovu žalbu – napominje se u saopštenju.

Robinson ističe da Karadžić zahtijeva da mu se u ovakvim okolnostima imenuje advokat i da se rok za žalbu produži za 30 dana od donošenja odluke o imenovanju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender