27. 11. 2021.
Cvijanovićeva odlučila da izvrši izmjenu u sastavu Vlade Srpske

Cvijanovićeva odlučila da izvrši izmjenu u sastavu Vlade Srpske

Opšti kolektivni ugovor biće donesen do kraja maja

Konačno je došlo do pomaka u pregovorima, Opšti kolektivnim ugovor biće donesen do dvadesetog maja. To su dogovorili predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca.

Rasprave se vode već tri godine, današnja je trajala tri sata. Nije ostalo ništa sporno, samo to da socijalni partneri sa svojim organima potvrde dogovor, jer pojedinac ne može sam donositi odluku ispred svojih organa, kaže Božo Marić, potpredsjednik Konfederacije sindikata.

“Usaglašen je, maltene kompletan tekst Opšteg kolektivnog ugovora. Svi socijalni partneri idu na svoje organe da usaglase stavove i mi se iskreno da ćemo do kraja maja imati konačan Opšti kolektivni ugovor kojim će biti obuhvaćeno preko 200 hiljada radnika u Republici Srpskoj”, kaže potpredsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Božo Marić.

U Opšti kolektivni ugovor treba biti ugrađena i isplata regresa, stav je predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. To podrazumijeva da poslodavcima koji zaposlenima povećaju platu iznad zakonski propisane najniže, na kraju godine iz budžeta bude vraćen dio od uplaćenih poreza i doprinosa.

“Vlada je stanovišta da treba da bude ugrađen i regres i on će biti neoporeziv do nivoa najniže plate, preko toga oni poslodavci koji žele da isplaćuju regres to će biti oporezivo i to je naš prijedlog”, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković.

Današnji pregovori su trinaesti sastanak socijalnih partnera nakon što je stupanjem na snagu novog Zakona o radu 2016. godine prestao da važi ranije zaključeni Opšti kolektivni ugovor. Sastankom je predsjedavao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, a prisustvovali su i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i ministar pravde Anton Kasipović. Posljednji razgovori o novom ugovoru održani su u martu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender