02. 12. 2021.
Tragedija u Han Pijesku: Stablo ubilo drvosječu

Tragedija u Han Pijesku: Stablo ubilo drvosječu

Drvoprerađivači pisali Savjetu ministara

Drvoprerađivači u Srpskoj i Federaciji godinu dana čekaju da Savjet ministara BiH usvoji inicijativu o zabrani izvoza sirovih trupaca.

Zabranu su tražila udruženja drvoprerađivača i enitetska ministarstva, a vlade Republike Srpske i FBiH, na zajedničkoj sjednici usaglasile stavove i sve poslale Savjetu ministara BiH. Odgovora kažu u Minsitarstvu poljoprivrede i šumrstva Srpske,  još nema.

“Mi smo takođe u nazad nekih mjesec dana ponovo inicirali jednim dopisom da se aktivira taj proces i evo čuli smo iz medija da je ministar Šarović, izjavio da će razmatrati to. Meni je drago što je došlo do tog momenta da se to krene sa tom procedurom iako nismo zadoovljni zašto je to toliko dugo čekalo u Ministarstvu spoljne trgovine. Ne očekujemo da će se ekspresno brzo rještiti ta konačna zabrana drvnih sortimenata, odnosno uvođenja taksi na rezanu građu”, kaže Goran Zubić, pomoćnik ministra za šumarstvo.

Gdje je zapelo u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, nismo saznali. Mirko Šarović, ministar u tehničkom mandatu, nije odgovarao na naše pozive. Inicijativom je traženo da se na dvije godine spusti rampa na izvoz trupaca i sirove građe, s ciljem boljeg snabdijevanja domaćih drvoprerađivačkih kapaciteta. Prema inicijativi, taksa na izvoz metra kubnog hrasta bila bi 120 maraka, bukve 60, a  ogrevnog drveta 18 maraka.Tim novcem finansiralo bi se deminiranje šuma i gradili šumski putevi.

“Ono što smo smatrali važno da se onemogući preprodvcima, onim koji nisu, koji nekako dolaze do sirovine tih sortimenta iz šuma, ne prerađuju nego je reeksportuju. Najčešće ako je reeksportuju vani onda je to velika šteta. to je najveći motiv zbog čega smo se mi opredijelili za zaštititu. Mi smo svjesni da ta mjera nema mogućnost dugoročnu održivost, s obzirom na obaveze koje postoje u međunaordnim preuzetim sporazumima”, kaže Lazo Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske.

U Udruženju šumarstva kažu da, za prva četiri mjeseca,  bilježe blagi pad u preradi drveta i to za 0,7 odsto, 11 odsto manju proizvodnju namještaja, oko 11 odsto manji izvoz drveta i namještaja. Drvopreradjivači očekuju da će tu sliku promijenti sutrašnje  potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora između JP „Šume Republike Srpske” i 49 strateških preduzeća iz oblasti prerade drveta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender