09. 12. 2021.
Član Porodičnog zakona RS “razdvaja” supružnike

Član Porodičnog zakona RS “razdvaja” supružnike

Član Porodičnog zakona RS “razdvaja” supružnike

Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je da član Porodičnog zakona, kojim je propisano da muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene i dok njihovo dijete ne navrši godinu dana, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

Ustavni sud smatra da ovakva odredba dovodi do različitog tretmana bračnih supružnika u pogledu mogućnosti podnošenja tužbe za razvog braka u navedenom periodu.

“Osporenim propisivanjem se pravi razlika među supružnicima bez objektivnog i razumnog opravdanja. Prilikom ove ocjene Ustavni sud nije zanemario činjenicu da su žena u toku trajanja trudnoće, te majka i dijete do njegove navršene prve godine, naročito osjetljive kategorije, te da i po Ustavnu uživaju posebnu zaštitu”, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Ustavni sud, međutim, smatra da Porodični zakon sadrži brojne druge mehanizme koji obezbjeđuju zaštitu interesa majke i djeteta i koji putem imperativnih normi jasno definišu međusobna prava i obaveze, izdržavanja supružnika koji nema dovoljno sredstava za život, kao i njihove dužnosti i prava u pogledu brige i izdržavanja zajedničke djece.

“Osporenom odredbom došlo je do povrede ustavnih garancija o zabrani diskriminacije, kao i prava na pristup sudu kao segmentu prava na privično suđenje iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, navedeno je u obrazloženju.

Ustavni sud je utvrdio i da odredba člana šest Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju.

“Neustavnost ove odredbe, kojom je propisan način imenovanja dekana/direktora organizacione jedinice Univerziteta, iskazuje se u tome što ovo pitanje može biti uređeno isključivo Statutom Univerziteta, jer Pravilnik nije odgovarajući normativni akt u smislu relevantnih odredaba Zakona o visokom obrazovanju”, navode iz Ustavnog suda.

Utvrđeno je i da odluka o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjaluci, kao i odluka o izmjeni ove odluke, a koje je donio Senat Univerziteta u Banjaluci, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju.

“Donosilac osporavanog akta, uređujući ovo pitanje, izašao je izvan okvira svojih zakonskih ovlašćenja budući da je propisivanje uslova za odbranu doktorske disertacije u domenu zakonodavca. Usljed toga, pomenute odluke donesene su suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, čime je narušeno ustavno načelo zakonitosti”, naglašava se u saopštenju.

Utvrđeno je i da odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

“Neustavnost navedene odluke utvrđena je na osnovu toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije sproveden u saglasnosti sa imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju, čime je njegov donosilac povrijedio ustavno načelo zakonitosti, kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom”, ističu iz Ustavnog suda Srpske.

Ustavni sud na sjednici u Banjaluci nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o doprinosima, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender