28. 11. 2021.
Saša Jungić: Karcinom testisa je jedan od rijetkih koji je potpuno izlječiv

Saša Jungić: Karcinom testisa je jedan od rijetkih koji je potpuno izlječiv

Troškovi u zdravstvu povećani za čak 280 miliona KM

Za samo četiri godine troškovi u zdravstvu u BiH porasli su za oko 280 miliona KM.

Preciznije, u 2017. godini u zdravstvenom sektoru imali smo izdatke od 2,802 milijarde, dok je potrošnja u zdravstvu 2013. iznosila 2,525 milijardi KM.

Računica Agencije za statistiku BiH, dakle, pokazuje da nam ovi izdaci kontinuirano rastu, a kada je riječ o 2017. godini, troškovi su uglavnom bili javni i iznosili su 70 odsto, dok na privatne otpada preostalih 30 procenata.

Gotovo sva privatna potrošnja, odnosno 99 odsto nje, otpada na direktne izdatke domaćinstva, odnosno plaćanje recimo participacije, usluga zubara i dijagnostike, te kupovine lijekova bez recepta i slično.

Istovremeno, iz javnih izdataka se gotovo isključivo finansiraju usluge dugotrajne njege, preventivne zdravstvene zaštite i zdravstvene administracije.

Statističari su izračunali da je u 2017. godini više od polovine ukupne potrošnje za zdravstvo utrošeno na usluge liječenja i rehabilitacije, dok je tek četvrtina novca utrošena na medicinska sredstva.

Takođe se, sudeći po njihovim podacima, može da zaključi da u prevenciju ulažemo jako malo novca.

“Na preventivnu njegu, u koju su uključeni programi informisanja, edukacije i savjetovanja, programi imunizacije, ranog otkrivanja bolesti, praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, epidemiološko praćenje i kontrola rizika od bolesti, te programi pripreme za odgovor na katastrofe, u 2017. godini, utrošeno je 1,9 odsto ukupnih sredstava za zdravstvo”, navedeno je u biltenu “Statistika nacionalnih zdravstvenih računa”.

Bolnice u BiH su najveći pružaoci usluga zdrastvene zaštite i imaju oko 36 odsto udjela u ukupnoj potrošnji u zdravstvu. Na drugom mjestu su ambulante, s oko 29 odsto udjela u ukupnoj potrošnji u zdravstvu.

U ovom izvještaju navodi da je, u 2017. godini, udio zdravstvene potrošnje u bruto domaćem proizvodu BiH bio 8,9 odsto.

U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO) kažu da skoro sav svoj godišnji prihod izdvajaju za finansiranje zdravstvene zaštite osiguranih lica, tako da se oko 80 odsto rashoda Fonda odnosi na to.

Ili u brojkama, rashodi FZO RS za zdravstvenu zaštitu u prošloj godini iznosili su oko 584,9 miliona KM i u odnosu na 2017. godinu veći su za tri odsto.

“Inače, opredjeljenje Fonda je da se što više novca izdvaja upravo za unapređenje zdravstvene zaštite kako bi osiguranici imali što kvalitetnije i dostupnije usluge. Takođe, svjetski trend je da potrošnja na godišnjem nivou raste za osam do 10 odsto, upravo zbog uvođenja novih lijekova, poboljšanja dijagnostike, novih procedura liječenja, većeg broja oboljelih, starenja stanovništva i slično”, kažu za “Nezavisne” iz FZO RS.

Adisa Fakić, predsjednica Izvršnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu FBiH, ističe da bi se troškovi znatno smanjili kada bi se više ulagalo u prevenciju.

“Mi uporno o tome govorimo, samo što nas niko ne čuje. Nažalost, struka nije uključena u donošenje zakona, u ideje u vezi s time šta uraditi sa zdravstvom. Javno zdravstvo u FBiH još malo pa je pred kolapsom, jer je, recimo, oprema zastarjela”, kaže Fakićeva za “Nezavisne”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender