10. 07. 2020.
Profesoru Nikoli Mojoviću priznanje za životne lekcije

Profesoru Nikoli Mojoviću priznanje za životne lekcije

Profesoru Nikoli Mojoviću priznanje za životne lekcije

Da su za svakog profesora najveći dokaz uspjeha generacije uspješnih i prije svega dobrih ljudi koje iza sebe ostavlja dokaz je i Nikola Mojović, profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci, kojem su priznanje dodijelili upravo oni kojima je dao najbolje životne lekcije i pokazao im da “u početku bješe riječ”.

Naime, sadašnji i bivši članovi Centra za govorništvo i retoriku “Institutio oratoria”, čiji je Mojović osnivač, odlučili su da u vidu rukopisa, sastavljenog od svih besjeda takmičara, odaju priznanje čovjeku koji ih je naučio da govore i razmišljaju kao obrazovani ljudi.

“To mi je najdraže priznanje koje sam kao profesor mogao da dobijem nakon višegodišnjeg rada s tim ljudima, za koje mislim da će uvijek ostati takvi: sa visokim moralnim principima, koje su ponijeli sa Pravnog fakulteta i iz Centra za retoriku. To je i glavna deviza koju sam ih učio, da samo dobar čovjek može biti dobar pravnik i dobar govornik”, istakao je Mojović.

Ovo priznanje, dodaje, došlo je od onih kojima je u Centru za retoriku najviše pokazao i naučio ih kako bi obrazovani ljudi trebalo da govore u javnom životu.

“Ono što je najvažnije: oni su u Centru naučili da misle jer ako znate dobro da mislite, onda ćete znati dobro i da govorite. Sve što je nejasno u glavi, nejasno je i u jeziku”, kazao je prvi besjednik Centra.

Naglasio je da je takmičenje u besjedništvu postalo tradicija ne samo Pravnog fakulteta i Univerziteta u Banjaluci, nego i cijele Banjaluke.  Đorđe Knežević, pravnik, bivši član Centra za govorništvo i inicijator ideje za priznanje Mojoviću, rekao je da su se na ovo odlučili na 15. godišnjicu takmičenja u besjedništvu.

“Odlučili smo da iznenadimo profesora priznanjem, a ono se sastojalo od rukopisa koji je sačinjen od svih naših besjeda koje su održavane u tih 15 godina”, rekao je Knežević te dodao da su u rukopis uvršteni komentari takmičara, zapažanja, kao i fotografije.

Milica Karadža, bivša takmičarka i višestruka pobjednica u besjedništvu, rekla je da ko god je imao priliku da bude student profesora Mojovića, a pogotovo član Centra, razumije zašto je ovo priznanje bilo prirodno.

“Ovo je bio pravi momenat da profesoru izrazimo zahvalnost i odamo priznanje za sve što je učinio za svoje studente, za vrijeme i energiju koje nam je nesebično posvetio i naučio nas mnogo više od rimskog prava pa čak više i od besjedništva”, rekla je Karadža.

Dodala je da su Kneževićevu inicijativu svi s oduševljenjem prihvatili, zajednički radeći na tome da prvom besjedniku Centra za govorništvo prirede ovo iznenađenje, doprinoseći svojim radom koliko god su mogli.

“Vrijednost onoga što smo proživjeli i naučili baveći se retorikom ne umanjuje se protekom vremena niti može biti zaboravljena, već nam služi kao podsjetnik, čak i onda kada realne životne prilike i te kako odudaraju od akademskog života i ideja”, rekla je Karadža.

Milan Milković, bivši takmičar i višestruki pobjednik u besjedništvu, rekao je da su odlučili da profesoru originalno odaju priznanje.

“Izazov je bio stupiti u kontakt sa svim kolegama koji su prošli kroz Centar za retoriku i prikupiti sve govore sa takmičenja.

Naravno, s obzirom na to da se radilo o profesoru Mojoviću, naišli smo na razumijevanje i podršku kolega te smo uspjeli da prikupimo većinu govora sa takmičenja”, navodi Milković.

Smatra da je Mojović putem Centra za retoriku i kroz takmičenja dao najveći doprinos na popularizaciji besjedništva kao vještine i afirmaciji slobode govora u RS i BiH.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender