13. 07. 2020.
Cvijanovićeva odlučila da izvrši izmjenu u sastavu Vlade Srpske

Cvijanovićeva odlučila da izvrši izmjenu u sastavu Vlade Srpske

Raskinut ugovor sa “Batagonom”

Vlada Republike Srpske usvojila je juče zaključak da švajcarska kompanija “Batagon” nije ispunila ugovorne obaveze o otkupu potraživanja Republike Srpske od Fabrike glinice “Birač” i stavila van snage ranije potpisani memorandum i zaključke, te zadužila Poresku upravu i fondove da raskinu ugovor sa tom kompanijom.

Vlada Srpske negativno je odgovorila, nakon što je švajcarska kompanija uprkos ranijem dogovoru, zatražila da kupi potraživanja samo jedne institucije Srpske od FG “Birač”, a da u kasnijim periodima parcijalno otkupljuje ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 43 miliona KM.

U odgovoru Vlade Srpske na ovakve zahtjeve potencijalnih partnera jasno se navodi da ovakvim uslovima nisu zadovoljni i da se ponuda u vidu parcijalnog plaćanja odbija.

– Prema potpisanom Memorandumu i zaključcima Vlade, “Batagon” može da plati potraživanja u cjelosti, a ukoliko se to ne prihvati i ukoliko iz ove kompanije ostanu pri stavu da žele parcijalno plaćanje, naredni korak morao bi biti raskid ugovora – saopšteno je ranije iz Vlade Srpske.

U odgovoru Vlade Srpske takođe stoji da je u ponudi koju je “Batagon” stavio na razmatranje, nedvosmisleno definisano da je na otkup stavljen pun iznos potraživanja, te da svaka druga ponuda dovodi u pitanje realizaciju otkupa potraživanja.

– Pomenućemo još jednom i da su vam u momentu vaše ponude bile poznate sve pravne okolnosti u vezi sa sudskim postupcima koji su se vodili u vezi sa predmetnim. Kako ste i sami naveli u vašem aktu da je “Batagon Internacional AG” čvrsto opredijeljen da uspješno realizuje predmet potraživanja, ona su moguća u okviru pomenutih dokumenata – Memoranduma o razumijevanju između Vlade Srpske i “Batagon Internacional AG” i zaključaka Vlade Srpske – navedeno je u odgovoru Vlade “Batagonu”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender