28. 11. 2020.
Požar u “Energoinvestu – RAOP” nije podmetnut, najavljena tužba protiv Šarovića

Požar u “Energoinvestu – RAOP” nije podmetnut, najavljena tužba protiv Šarovića

Požar u “Energoinvestu – RAOP” nije podmetnut, najavljena tužba protiv Šarovića

Preduzeće “Elektroinženjering” Banjaluka, vlasnik imovine bivšeg “Energoinvesta” u Istočnom Sarajevu, saopštilo je da požar nije podmetnut već da je riječ o nesretnom slučaju, te najavilo krivične postupke protiv Mirka Šarovića i drugih lica koja su saopštavanjem neistinitih podataka ugrozila poslovne interese i narušila njihov ugled.

Iz “Elektroinženjeringa” navode da je do požara došlo nesrećnim slučajem, za koji je odgovorno društvo “Tola Kompani” iz Zenice, koje je prihvatilo odgovornost i isplatiće svu nastalu štetu Društvu.

– Demanujemo sve navode koji su jednom nesrećnom slučaju /koji se može desiti svakom poslovnom subjektu/ dali drugačiju konotaciju, grubo obmanuli javnost u pogledu vlasništva nad imovinom i narušili poslovni ugled društva – naveo je direktor “Elektroinženjeringa” Banjaluka Milan Keserović.

On je istakao da je u slučaju “Energoinvesta” riječ o privatnoj, a ne državnoj imovini.

Iz “Elektroinženjeringa” napominju da je od januara u toku čišćenje prostora u skladu sa ugovornim odnosom koje je ovo društvo ima sa preduzećem “Tola kompani”, te da su s ciljem da kompleks bude pretvoren u poslovnu zonu sve hale ispražnjene i uklonjeni svi materijali koji će biti nepotrebni za novu namjenu.

– Društvo demantuje sve navode da su prilikom požara gorjele bilo kakve otrovne materije koje mogu biti štetne po zdravlje – navedeno je iz “Elektroinženjeringa”.

Iz ovog društva objašnjavaju da su izgorjeli samo materijali koji su uobičajni u izgradnji hala i krovova, čije gorenje ne može štetno uticati na zdravlje stanovništva.

Prema navodima Društva, budući da ništa, osim građevinskih materijala ugrađenih u krov i zidove nije izgorjelo, vidi se zlonamjerna tvrdnja da je požar namjerno uzrokovan kako bi se “prikrile” navodne nezakonite aktivnosti.

– U tom smislu se može postaviti pitanje šta se može sakriti ukoliko nije izgorio niti jedan dokument, a izgorjeli su isključivo krov i zidovi koji su se vidjeli i koji su ucrtani prostorno-planskoj i građevinskoj dokumentaciji – navedeno je u saopštenju.

Iz Društva zbog toga najavljuju da će pokrenuti parnične postupke za naknadu štete i inicirati krivične postupke protiv Mirka Šarovića i drugih lica koja su pisanjem i saopštavanjem neistinitih podataka ugrozila poslovne interese i narušila ugled Društva, a u javnosti stvorili pogrešnu sliku da se radi o državnoj imovini, te da je došlo do zapaljenja materija koje su opasne po zdravlje.

Povodom različitih ocjena i interpretacija događaja u vezi sa ovom požarom, koji je buknuo u subotu ujutro, “Elektroinženjering” je saopštio da se ne može govoriti o bilo kakvoj državnoj imovini i nezakontim postupanjem, jer je u pitanju imovina koja je u cjelosti u vlasništvu Milana Keserovića i Tatjane Korobovske, a Društvo je kupilo 2013. godine i za nju isplatilo značajna sredstva.

– Predstavljanje privatne imovine jednog pravnog lica kao imovine države, koju država treba da `štiti` i posmatra kao svoju /samo zbog činjenice da je nekada bila u njenom vlasništvu/, nanosi štetu poslovanju Društva i istovremeno predstavlja grubo dovođenje u zabludu javnosti. Ovakvo postupanje predstavlja direktno kršenje prava na imovinu, suprotno domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama – istakli su iz “Elektroinženjeringa”.

Iz ovog preduzeća naglašavaju da u poslovanju Društva nema nikakvih nezakonitih aktivnosti i da je njihova odluka na koji način će korisiti imovinu u skladu sa zakonom i poslovnim interesima.

Društvo napominju da su poslije kupovine imovine bivšeg “Energoinvesta” u Istočnom Sarajevu pokušali nastaviti proizvodni proces djelatnošću koja je u uskoj vezi sa poslovanjem privrednih subjekata koji su ranije proizvodili opremu u okviru istog poslovnog kompleksa.

I pored ulaganja od skoro 13.000.000 KM, usljed tržišnih okolnosti, razvoja industrije u globalnim okvirima i činjenici da je protekom perioda od 30 godina proizvodni proces primjenom starih tehnologija i mašina postao neefikasan, Društvo navodi kako nije uspjelo da se nosi sa daleko većim i jačim konkurentima te je proizvodnja obustavljena.

Društvo je istaklo da će ovaj kompleks u narednom periodu biti poslovna zona i da je odlučilo da zaključi ugovore sa većim brojem investitora, a do sada su ugovori o zakupu zaključeni sa pet poslovnih subjekata, koji će od 1. septembra biti uvedeni u posjed.

Prema navodima iz saopštenja “Elektroinženjeringa”, to će doprinijeti zapošljavanju građana Istočnog Sarajeva i stvoriti uslove za veće investicije.

Srpska demokratska stranka izrazila je sumnju da je požar u krugu bivše fabrike “Energoinvest” u Istočnom Sarajevu podmetnut da bi se, kako tvrdi, prikrili tragovi “ogromnog kriminala”.

Iz SDS su naveli da je u požaru izgorjela najveća hala, te upitali “kako je moguće da požar izbije u praznoj hali iz koje su ukradene mašine u vlasništvu Vlade Republike Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender