05. 12. 2020.
Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine 

Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine 

Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine 

Triglav grupa je u prvih šest mjeseci ove godine fakturisala 630 miliona evra konsolidovane bruto premije (10% više nego u istom periodu prošle godine) i ostvarila 41,7 miliona evra dobiti prije oporezivanja, što je 17% više no lani. Rast premija i relativno povoljni štetni događaji reflektuju se u povoljnom kombinovanom količniku u visini od 93,2%. U skladu sa svojim strateškim usmjerenjima Triglav je ove godine povećao obim sredstava sa kojima upravlja za svoje klijente, pa je on krajem juna iznosio preko milijardu evra, tako da sada sa svojim društvima Triglav Skladi i ALTA Skladi zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu uzajamnih fondova. Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Grupe Triglav, u prvoj polovini 2019. godine nastavlja da bude konkurentno na tržištu Republike Srpske.

 

Rast premija i povoljni štetni događaji. Grupa je u prvoj polovini godine fakturisala 630 miliona evra konsolidovane bruto premije (indeks 110). Rast premija ostvaren je na većini tržišta te je uglavnom bio iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, u kojoj Triglav ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premije iznosio je u prosjeku 8% (rast tržišta bio je 7%), a na tržištima izvan Slovenije 10%. Grupa je ostvarila rast premije na svim segmentima osiguranja – u segmentu imovinskih osiguranja rast je iznosio 10%, kod zdravstvenih osiguranja 21%, dok su premije životnih i penzijskih osiguranja bile više za nešto manje od jedan posto. Štetni događaji su u prvoj polovini godine bili relativno povoljni, pa su fakturisani bruto iznosi šteta u Triglav grupi iznosili 335 miliona evra (indeks 102), a procijenjena vrijednost masovnih štetnih događaja bila je 4,9 miliona evra (prvenstveno kao posljedica nevremena s gradom u mjesecu junu u Sloveniji). Kombinovani količnik Grupe iznosio je povoljnih 93,2%, što je prvenstveno odraz poboljšanja količnika šteta.

 

Dobar poslovni rezultat. Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila 41,7 miliona evra dobiti prije oporezivanja, što je za 17% više nego u istom periodu lani. Postignuti rezultat posljedica su višeg rasta neto prihoda od premija osiguranja, te rasta neto rashoda za štete iz imovinskih osiguranja i realizovanih viših prinosa od finansijskih ulaganja.

 

Finansijski prinosi. Grupa raspolaže s investicijskim portfoliom u visini od 3,2 milijarde evra. Njime upravlja relativno kozervativno i sa ciljem očuvanja njegovog visokog kreditnog rejtinga. Prinosi od ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik) iznosili su u prvoj polovini godine 51,4 miliona evra. U poređenju s lani bili su viši prvenstveno zbog ostvarene više neto dobiti od prodaje finansijskih sredstava i viših neto prihoda zbog promjene fer vrijednosti. Sa druge strane, zbog niskih kamatnih stopa, neto prihodi od kamata neprestano se smanjuju. Zbog daljnjeg spuštanja kamatnih stopa društvo je na sektoru životnih osiguranja iz naslova testa adekvatnosti oblikovalo dodatne bruto tehničke rezerve u visini od 8,6 miliona evra, što je u istom iznosu smanjilo učinak finansijskih prinosa na iskazani poslovni rezultat.

 

Povećan obim sredstava kojima se upravlja za klijente. Na polovini godine Triglav grupa je sa svojim društvom Triglav Skladi i sa ove godine preuzetim društvom ALTA Skladi imala udio od 34,4% na tržištu u segmentu uzajamnih fondova u Sloveniji i time je došla na vodeće mjesto. Krajem juna je u uzajamnim fondovima upravljala sa 947,8 miliona evra neto vrijednosti  sredstava, odnosno s 12% više nego krajem 2018. Sredstva individualnog upravljanja imovinom iznosila su 73,7 miliona evra (indeks 147).

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: „Triglav grupa sa svojih više od 5 hijada saradnica i saradnika u regionu raspolaže sa visokim kreditnim rejtingom »A«, dobijenih od priznatih agencija za kreditni rejting. Grupa ima čvrst položaj i posluje u skladu sa zacrtanom strategijom rasta i razvoja. Zadovoljni smo s postignutim te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata.“

 

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka u prvih šest mjeseci ove godine fakturisalo je 5,5 miliona KM bruto premije, odnosno 1,5% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Jedan od ciljeva Društva jeste povećanje udjela dobrovoljnih osiguranja u portfelju tako da u prvoj polovini ove godine udio dobrovoljna osiguranja u bruto fakturisanoj premiji iznosi 41%, što predstavlja rast od 10,4% u odnosu na isti period prethodne godine, dok obavezna osiguranja učestvuju sa 59%, što predstavlja smanjenje od 8,3% u odnosu na isti period lani.

 

„Za Triglav osiguranje Banja Luka, prva polovina 2019. godine je bila izazovna i dinamična. Mnoge poslovne ali i društveno odgovorne aktivnosti su uspješno realizovane. Jedan od tih projekata je svakako i preseljenje u nove poslovne prostorije Društva. U narednom periodu, u skladu sa  strateškim ciljevima Društva, nastavljamo da budemo konkurentni na zahtjevnom tržištu Republike Srpske unapređujući postojeće i uvodeći nove kanale prodaje“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender