03. 12. 2020.
Međunarodni eksperti predstavili plan sanacije zemljišta

Međunarodni eksperti predstavili plan sanacije zemljišta

Međunarodni eksperti predstavili plan sanacije zemljišta

Međunarodni eksperti iz Holandije predstavili su danas Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju rezultate svojih analiza kontaminiranog zemljišta u PZ Incel, kao i plan za njegovu sanaciju. Bodvin Foke, holandski stručnjak, kaže da se ovakve zagađene lokacije poput Incela, na kojima se desetinama godina nalaze i rade postrojenja teške industrije, nalaze širom svijeta.
“Naredni koraci koje ćemo napraviti, o kojima ćemo informisati UNDP, bi bili da se prvo napravi detaljnija mapa dijelova na kojima se nalazi zagađenje, tako da se zna tačna količina zemljišta koja je zagađena piralenom, nakon ćega ćemo preporučiti mjere na koji način da se izvrši sanacija tog zemljišta,” rekao je Foke.

Građani mogu da budu spokojni, jer su Holanđani utvrdili da piralenom nisu zagađene podzemne vode. Ovakve zagađujuće materije, kažu, nisu razgradljive u vodi.

Holandski eksperti su u protekla tri dana izvršili analizu i uzeli uzorke na oko 80 hektara poslovne zone Incel. Utvrdili su da se piralen nalazi uglavnom na površinskim slojevima zemljišta i to na dubini od oko 25 centimetara.

Strane stručnjake angažovala je agencija UNDP-a. Oni će, kažu iz agencije, uraditi procjenu lokacije, rizika i mogućih kretanja zagađenosti.

“Mi za ovaj cijeli projekat saniranja lokacije Incela, Vlada Švedske i ovaj projekat su odvojili 300 hiljada dolara. U ovom trenutku ne možemo reći do koje mjere će se ići sa cijelom sanacijom, ali u svakom slučaju korak po korak. Po preporukama ovih eksperata koje smo angažovali mi ćemo rješavati ovaj problem uz saradnju sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, ekologije i građevinarstva RS,” rekla je Andrea Muharemović, voditelj za projekte zaštite okoline pri UNDP-u.

Kako bi se spriječila veća šteta od sadašnje, konstantno se vrši inspekcija i nadzor napuštenih objekata, ali i subjekata koji trenutno posluju u Incelu, kaže prvi čovjek grada Banjaluke. Nakon analize postojećeg stanja, kaže, dolazi najteži dio posla – zbrinjavanje zatrovanog zemljišta.

“Privremena mjera je skladištenje na određenim prostorima pod određenim uslovima i zatvoreno skladištenje. I mislim da ćemo vrlo brzo ući u tu privremenu mjeru, čim budmeo imali precizniju definiciju površine i zapremine tih zona. A konačna mjera, kada je riječ konkretno o piralenu je termičko zbrinjavanje, to je spaljivanje na 1200 stepeni zemljišta koje je zagađeno piralenom,” kaže Igor Radojičić.

Postrojenja za spaljivanje zemljišta zagađenog piralenom nema na teritoriji BiH. Zato će se, kada do te faze dođe, zemljište slati u inostranstvo, kako bi se trajno uništilo.

ATV

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender