24. 06. 2021.
Litvanci se NISU pojavili u sudu zbog milionski malverzacija u predmetu “Balkan investment banka”

Litvanci se NISU pojavili u sudu zbog milionski malverzacija u predmetu “Balkan investment banka”

Prva presuda: Troškovi obrade kredita nezakoniti!

Okružni sud u Banjaluci donio je prvu presudu kojom se od banke zahtijeva isplata korisniku kredita iznosa naplaćenog zbog nezakonitog obračuna i naplate troškova obrade kredita!

To je prva pozitivna presuda ovakve vrste i vrlo je značajna za sudsku praksu, navodi za portal Mondo.ba advokat Dalibor Mrša.

“Ugovori o kreditu su tipski, unaprijed pripremljeni od strane jedne ugovorne strane – banke, što u pravilu implicira da se korisniku kredita ne daje mnogo prostora za bilo kakve izmjene istog. Sve se obavlja po principu ‘uzmi, ili ostavi’. Upravo takva situacija daje za pravo banci da se postavlja nadređeno u ugovornom odnosu, između ostalog i po pitanju troškova obrade kredita”, kaže Mrša.

Međutim, sud, prije svega Osnovni, a zatim i Okružni sud u Banjaluci odlučili su da ti troškovi ne mogu da budu određeni paušalno, već se mora znati jasna struktura istih, na šta se ti troškovi odnose, i da sa tim troškovima bude upoznat korisnik kredita, da o takvoj ugovornoj odredbi posebno pregovara.

“U ugovornom odnosu mora da se poštuje ravnopravnost strana, ekvivalentnost uzajamnih davanja, svaka strana mora da postupa moralno i da se uzdrži postupaka kojima bi naštetila drugoj strani. S druge strane, sudovi su našli da pored postojeće neravnoteže u međusobnim pravima i obavezama, koji u ovom slučaju u potpunosti idu na ruku banci, nedopustivo je da se ugovorom definiše kako se korisniku kredita na raspolaganje stavlja jedan iznos, a da mu se isplaćuje drugi iznos, onaj koji je umanjen za troškove obrade kredita, a da je ovo i u suprotnosti sa osnovnim značenjem ugovora o kreditu kako ga definiše Zakon o obligacionim odnosima, koji banci pored glavnice i kamate, ne daje za pravo da na korisniku kredita zarađuje i dodatno”, ističe Dalibor Mrša.

(Mondo)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender