01. 03. 2021.
Šeranić: Svaka nezaposlena porodilja imaće pravo na naknadu

Šeranić: Svaka nezaposlena porodilja imaće pravo na naknadu

Šeranić: Svaka nezaposlena porodilja imaće pravo na naknadu

U program isplate invalidnina trebalo bi da uđu i lica sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama od 70 odsto, Vlada Republike Srpske u poptunosti preuzima trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja radnika, nova prava za roditelje-njegovatelje ili njegovatelje.

Sve ovo predviđaju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti koje je utvrdila Vlada Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender