01. 12. 2020.
Anketiranje domaćinstava u BiH počinje u utorak

Anketiranje domaćinstava u BiH počinje u utorak

Anketiranje domaćinstava u BiH počinje u utorak

Anketari će u naredna 22 dana, u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira, koji se sprovodi u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, u 60.000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama, najavljeno je iz Agencije za statistiku BiH.

U saopštenju je precizirano da će u ovom projektu, čiji je krajnji cilj povećanje obima i kvaliteta statističkih podataka u BiH, te njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima, biti angažovano 120 anketara.

“Anketari će od sutra provjeravati i broj stambenih objekata na terenu, budući da je u proteklih 10 godina u nekim područjima izgrađeno jedno ili više naselja, što je automatski dovelo do promjene u broju domaćinstava, njihovim karakteristikama i strukturi”, naveli su iz Agencije za statistiku BiH.

Ažuriranje će biti rađeno kvartalno, tokom tri godine, a prva četiri kvartala statističke institucije sprovode u saradnji sa agencijom “Prism risrč end konsalting” /Prism Research & Consulting/, nakon čega ovu statističku aktivnost nastavljaju samostalno.

Novina u ovom projektu je i način prikupljanja podataka na terenu, budući da će anketiranje prvi put biti rađeno putem posebno kreirane softverske aplikacije.

“To znači da će anketari umjesto upitnika na papiru koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi”, pojašnjavaju iz Agencije za statistiku BiH.

Iz Agencije za statistiku BiH, zbog značaja ovog projekta, mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju.

“Garantujemo da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, a da će prikupljeni podaci biti korišteni isključivo u statističke svrhe”, naveli su iz Agencije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender