24. 11. 2020.

Međunarodni dan starijih osoba

Generalna skupština UN proglasila je 1. oktobar Međunarodnim danom starijih osoba da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.
Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da starijim članovima društva obezbijede zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu s njihovim sposobnostima.

Generalna skupština UN ovu odluku donijela je 14. decembra 1990. godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender