04. 03. 2021.
Mali akcionari neće da prodaju dionice “Kraša” srpskoj firmi

Mali akcionari neće da prodaju dionice “Kraša” srpskoj firmi

Kraš: Ne žele srpske pare – oglasio se Šaranović

Kako pišu hrvatski mediji, skupština “Kraša” želi da smanji udio vlasništva srpske firme KSL.

Skupština Kraša je članom 5 svog Statuta ovlastila Upravu i Nadzorni odbor da u roku od pet godina mogu samostalno, bez sazivanja Skupštine deoničara, donijeti odluku o dokapitalizaciji u najvećem iznosu od 250 miliona kuna (33,6 mln evra) i isključiti pravo prvenstva određenih deoničara pri upisu dionica.

Ta odredba je u Statutu od 2003. godine, a posljednji put je obnovljena 2017., objavljeno je na portalu Jutarnjeg lista, Novac.hr.

“Primjera radi, to znači da aktuelni NO i Uprava mogu da donesu odluku o dokapitalizaciji preduzeća, prema kojoj pravo prvenstva neće imati Kappa Star Limited (KSL), koji je prošle srijede došla do 22,87 odsto dionica i opasno se približava brojci od 25 posto”, navodi se u tekstu.

Portal spekuliše da bi tako KSL pao ispod 20 odsto dionica, i dodaje da se takva odredba u tržišnom žargonu naziva “otrovnom pilulom” jer je, kaže definicija, “cilj menadžmenta da se ona učini toliko neukusnom da potencijalni tražilac neće željeti da je proguta”.

Vlasnik KSL-a, Nebojša Šaranović, prokomentarisao je tu odredbu za Novac.hr, ističući da je “nejasno zašto je Upravi dato tako široko ovlašćenje, bez ikakvih smjernica o cijeni dionica, pa čak i s mogućnošću isključenja prava prvenstva samo nekim dioničarima”.

“Očekujemo da Kappa Star Limited ima jednak tretman kao svi drugi dioničari Kraša. Vjerujemo da se ova odredba, odnosno ovlašćenje dato Upravi, neće zloupotrijebiti tako što bi bilo koji dioničar bio isključen iz prava prvenstva ili što bi nove dionice bile izdate po neprimjereno niskoj cijeni”, rekao je Šaranović.

Takav eventualni postupak bi, kaže, bio u direktnoj suprotnosti s načelom jednakosti dioničara kao jednim od temeljnih principa deoničarstva.

“Neodgovornom primjenom ovog ovlašćenja nanijela bi se značajna šteta ne samo deoničarima kojima je isključeno pravo prvenstva, nego i svim drugim dioničarima, a iznad svega i samom Krašu”, naglasio je Šaranović.

Srpski preduzetnik je duboko uvjeren “da će članovi Uprave profesionalno obavljati svoju funkciju, ne stavljajući nijednog deoničara Kraša u diskriminišući položaj, jer bi svako drugačije ponašanje povuklo za sobom materijalnu i kaznenu odgovornost članova Uprave”.

Prema nezvaničnim očekivanjima, KSL bi, ukoliko ocjeni da je došlo do zloupotrebe, mogao da pokrene sporove u Hrvatskoj i inostranstvu.

Sličnu statutarnu odredbu ima i Atlantic Grupa, kojoj se portal obratio za pojašnjenje tog “pravila”.

“U slučaju primjene ove odredbe, Uprava mora da objavi Izvještaj o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, a zakonodavac pritom nije posebno ograničio razloge (osim što isti moraju da budu u apsolutnom interesu društva i ne smiju da budu diskriminatorski).

Atlantic Grupa je ovu mogućnost koristila prilikom prikupljanja kapitala za finansiranje kupovine Droge Kolinske, kada smo prikupili 605 miliona kuna. U pozivu na učešće u toj dokapitalizaciji Atlantika, Uprava je uz saglasnost NO-a pozvala isključivo ona pravna lica za koje smo zaključili da imaju izraženiji interes i finansijsku mogućnost za prikupljanje nužnih finansijskih sredstava u kratkom roku. Dokapitalizacija društva u to vreme izvršena je po ponderisanoj prosečnoj cijeni trgovanja u posljednja tri mjeseca, zaključno do dana kad je data ponuda za kupovinu Droge Kolinske, što se tada i smatralo fer tržišnom cijenom”, odgovorili su iz Atlantica za Novac.hr.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender