05. 03. 2021.
Ležanje u ćeliji zamjenjuju radom

Ležanje u ćeliji zamjenjuju radom

Ležanje u ćeliji zamjenjuju radom

Počinioci lakših krivičnih djela osuđeni na kaznu zatvora do godinu uskoro će ležanje u ćeliji moći zamijeniti za društveno koristan rad u javnim ustanovama, preduzećima i drugim pravnim subjektima koji se bave humanitarnim radom, ekologijom, komunalnim poslovima, energetikom, rudarstvom i upravljanjem opštim dobrima.

To je omogućeno alternativnom mjerom za izvršenje krivičnih sankcija koju definišu odredbe novog Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS.

Pomoćnik ministra pravde RS u resoru za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Pero Dunjić istakao je da se svugdje u okruženju  odavno primjenjuje rad u javnom interesu, te da i Srpska privodi kraju pripreme za omogućavanje tog vida izvršenja kazne. 

 – Prema Krivičnom zakoniku RS sud, na zahtjev osuđenog, kaznu zatvora do jedne godine može zamijeniti radom u javnom interesu, koji predstavlja svaki oblik društveno korisnog rada koji ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo. Rad u javnom interesu ne može biti kraći od 60, a duži od 360 časova, dok rok izvršenja ne može biti kraći od jednog mjeseca i duži od pola godine – rekao je Dunjić.

On je dodao da mjera rada u javnom interesu neće biti izricana za teža krivična djela, već isključivo za lakša, naglašavajući da nijedan sudija neće preinačiti zatvorsku kaznu osobama koje su ranije bile u sukobu sa zakonom ili licima osuđenim za krivična djela koja se odnose na drogu, silovanje i slično.

Dunjić je pojasnio da je već u pripremi javni poziv za prijavu učešća pravnih subjekata za rad u javnom interesu koji bi uskoro trebalo da objavi ministar pravde.

– Ministarstvo pravde će nakon toga sa odabranim pravnim subjektom zaključiti ugovor o upućivanju osuđenika na rad – naglasio je Dunjić.

Prema njegovim riječima, osuđenici kojima kazna zatvora bude zamijenjena mjerom rada tokom njenog izvršenja biće u svojim domovima.

– Nova mjera je donesena i da osuđenici ne bi izgubili svoj stalni posao i da njihove porodice ne bi ostale bez stalnih prihoda. Oni će moći da idu na posao, a da poslije radnog vremena i tokom vikenda rade u skladu sa preinačenom kaznom – kazao je Dunjić i podsjetio da je već donesen Pravilnik o načinu izvršenja rada u javnom interesu i Pravilnik o utvrđivanju uslova za odabir pravnih subjekata i sačinjavanju liste zainteresovanih pravnih subjekata za izvršenje mjere rada.

Inspektor za nadzor nad radom kazneno-popravnih ustanova u Srpskoj Nenad Mirkonj istakao je da će osuđenici društveno koristan rad obavljati u mjestu prebivališta, te da će taj rad biti besplatan.

– Sud na zahtjev osuđenog može donijeti odluku o zamijeni kazne zatvora za mjeru rada u javnom interesu, ali ne postoji obaveza suda da udovolji zahtjevu svakog osuđenika – pojasnio je Mirkonj i dodao da se ova mjera ne može izvršiti retroaktivno za lica koja već izdržavaju kaznu.

Prema njegovim riječima, tokom trajanja društveno korisnog rada pratiće se ponašanje osuđenika i njegov odnos prema preuzetim obavezama. 

– Sud će u svakom momentu imati podatak o tome kakav je odnos osuđenog prema izvršenju mjere. Može doći do situacije da se mjera rada u javnom interesu preinači u kaznu zatvora ako osuđeni ne izvršava obaveze koje je preuzeo – rekao je Mirkonj.

 

Kapaciteti

Pero Dunjić je istakao da Srpska nema problema sa prenatrpanošću kazneno-popravnih ustanova, te da su kapaciteti za osuđena lica uglavnom popunjeni 60 odsto, a za pritvorena 50 odsto.

– Trenutna popunjenost kapaciteta u kazneno-popravnim ustanovama u RS, kada su u pitanju osuđeni muškarci je oko 66 odsto, a žene 77 odsto – rekao je Dunjić i dodao da je bezbjednost u svih šest kazneno-popravnih ustanova na zadovoljavajućem nivou. 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender